Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI Z ZAKRESU WYKORZYSTANIA ENERGII ODNAWIALNEJ

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI
Z ZAKRESU WYKORZYSTANIA ENERGII ODNAWIALNEJ
Z inicjatywy Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Fundacji Nauka dla Przemysłu i Środowiska przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zostały zorganizowane warsztaty szkoleniowe z zakresu problematyki odnawialnych źródeł energii. Celem Warsztatów jest:

• przygotowanie pedagogów do uatrakcyjnienia i upraktycznienia prowadzonych zajęć
• powrót szkoły do swej istotnej roli informowania lokalnej społeczności o ważnych problemach
• włączenie się w ogólnoświatową walkę o ograniczenie emisji gazów pochodzących z procesu spalania paliw kopalnych.
W tej chwili, po powodziach w Euro-pie Środkowej i „Szczycie Ziemi” w Jo-hannesburgu nikogo nie trzeba przekonywać jak ważna i perspektywiczna jest to problematyka.
Program Warsztatów przewiduje 49 godzin zajęć prowadzonych wspólnie lub w grupach nt termo i elektrokonwersji e-nergii słonecznej, energetyki wiatrowej oraz pozyskiwania energii z biomasy, pozyskiwania biopaliw i biogazu. Uczestnicy otrzymują szkolenie oraz materiały drukowane dostosowane do prowadzenia zajęć szkolnych.
Warsztaty organizowane są przy minimalnym finansowym obciążeniu uczestników i są aktualnie w toku.
Według naszego rozeznania jest to pierwsza taka inicjatywa podjęta w kraju. Osoby lub grupy osób zainteresowane organizacją podobnych szkoleń mogą uzyskać informacje pod adresami e-mail:
nibrelf@intertele.pl albo
wiece@poczta.onet.pl

Aleksander B. Szymański
Aleksander B. Szymański