Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Wielkopolska Akcja Proekologiczna

Zakład Zagospodarowania Odpadów, wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Starostwem Powiatowym i Organizacją Odzysku Rekopol wysyłają znanych już wszystkim mieszkańcom Poznania Felka Flaszkę i jego Brata Peta na wakacje po Wielkopolsce. Jest to zakrojona na szeroką skalę akcja proekologiczna pod nazwą: Stymulowanie zachowań proekologicznych mieszkańców województwa wielkopolskiego” poprzez rozpowszechnianie filmów edukacyjnych pt.: „Felka rady jak segregować odpady” oraz „Peta patenty na zużyte sprzęty”. Nasi bohaterowie: uśmiechnięta zielona butelka wraz ze swym szklanym bratem pojadą do wszystkich szkół, przedszkoli, urzędów gmin i miast oraz starostw w Wielkopolsce. Dzięki swoim wizytom chcą uświadomić wszystkim, jak ważne dla środowiska naturalnego i wszystkich mieszkańców jest segregowanie odpadów, że śmietnik to nie miejsce na telewizor czy stare radio, a szkło, papier i plastik to cenne rzeczy. W Poznaniu selektywna zbiórka odpadów polega na gromadzeniu ich w systemie pięciopojemnikowym, z podziałem na: makulaturę, tworzywa sztuczne i opakowania, szkło białe, szkło kolorowe, odpady ulegające biodegradacji. Prowadzimy selektywną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, do czego zobowiązani zostali zarówno przedsiębiorcy, odbierający odpady komunalne od mieszkańców, jak i firmy wprowadzające sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek. Pomaga w tym Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych, czyli „Gratowóz”. Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie odzysku odpadów podlegających recyklingowi. Sama zaś akcja rozpowszechniania filmów z Felkiem Flaszką i Bratem Petem skierowana jest szczególnie do dzieci, by dzięki tego typu projektom, od najmłodszych lat kształtować w nich ekologiczne podejście do otaczającego je świata.Zakład Zagospodarowania Odpadów
Al. Marcinkowskiego 11
61-827 Poznań
tel. 061 8530 813
fax 061 8530 842
www.odpady.poznan.pl