Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

WIERZBA ENERGETYCZNA DAJE SZANSE

WIERZBA ENERGETYCZNA DAJE SZANSE
W listopadzie w Hucie „Stalowa Wola” odbyła się konferencja nt. „Produkcja energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem surowców odnawialnych oraz urządzeń do ich zbiorów i przetwórstwa”.

Podczas spotkania przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, środowisk naukowych, elektrowni, a także parlamentarzyści wyrażali swe opinie nt. potrzeb i możliwości wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Strukturę zużycia energii pierwotnej, wyniki analizy stanu środowiska oraz założenia polskiej polityki ekologicznej i energetycznej w kontekście wykorzystania biopaliw przedstawiła dr inż. Krystyna Kubica z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza, zaś Jan Boryczko, dyrektor ds. rozwoju i inwestycji Elektrociepłowni Tychy, nawiązał do problemów związanych z pozyskiwaniem i transportem biopaliwa z obszarów leśnych i uprawnych. Wykorzystaniem swych maszyn m.in. do uprawy i zbiorów wierzby energetycznej oraz produkcji biomasy zainteresowana jest HSW. Jak powiedział prezes HSW, Jan Kiszka, dla tego przedsiębiorstwa nie jest to temat nowy. – W każdej chwili możemy zaproponować ciągniki gąsienicowe TD-7H, TD-8H, TD-9H oraz ładowarkę kołową 510C, które doskonale nadają się do tych właśnie celów. Jeżeli pojawi się zapotrzebowanie, nie będzie również problemów z uruchomieniem produkcji maszyn do zbioru wierzby energetycznej, tym bardziej, że zainteresowanie tematem jest coraz większe – stwierdził prezes Kiszka.
Podczas konferencji zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania nieużytków rolnych po byłej kopalni siarki w Jeziórku k. Tarnobrzega. Tereny te można wykorzystać chociażby do obsadzenia wierzbą energetyczną. Wcześniej jednak trzeba opracować szczegółowy zakres potrzeb w dziedzinie wykorzystania biopaliw i koordynacji tych działań na szczeblach ministerialnych.

na podstawie tygodnika „Nowe Podkarpacie”
opracował Marek Ziemba
marekziemba@poczta.onet.pl
Marek Ziemba