Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

WILCZA PODRÓŻ W BESKIDY

Stowarzyszenie dla Natury „WILK” prowadzi od 1999 r. projekt „Przyroda, tradycja i ludzie – ekorozwój w Beskidach”, na obszarze Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego (patrz ZB 12/99). Jednym z jego elementów jest promocja turystyki przyrodniczej, opartej na tropieniu dużych drapieżników. Taki rodzaj aktywnego wypoczynku jest z jednej strony metodą na przełamywanie negatywnego nastawienia lokalnych społeczności do wilków, rysi i niedźwiedzi, a z drugiej również ogromnym magnesem dla turystów, szczególnie zagranicznych.

Pierwsza tego typu podróż dla obcokrajowców zorganizowana została w dn. 6-11.4.2000. Wzięli w niej udział członkowie The Wolf Society of Great Britain z Wielkiej Brytanii – Richard Morley, Robin Rigg oraz John i Belinda Shackleton. Na miejsce pobytu gości wybrano dom gościnny państwa Joanny i Jana Bednarzów, położony w Ostrym (gmina Lipowa, powiat żywiecki) u podnóża Beskidu Śląskiego. O wyborze miejsca zadecydował nie tylko malowniczy krajobraz i bliskie sąsiedztwo wilczej grupy, ale również względy promocyjne. Gmina Lipowa jest jedną z nielicznych w regionie gmin, które posiadają opracowaną waloryzację przyrodniczą. Jest też rejonem, który stoi przed trudnym wyborem drogi rozwoju. Ze swej strony staramy się pokazać zarządowi gminy oraz jej mieszkańcom, iż jednym z elementów rozwoju gminy może być turystyka przyrodnicza.

Podczas swojego pobytu w Beskidach brytyjscy goście mieli okazję poznać malownicze zakątki zachodniego skraju Beskidów. Zwiedzili między innymi pasmo Romanki i Wielkiej Raczy w Żywieckim Parku Krajobrazowym oraz przepiękne doliny, szczyty i hale w rejonie Twardorzeczki i Ostrego, w tym także rezerwat „Kuźnie”. Rezerwat ten jest jednym z nielicznych w Beskidzie Śląskim miejscem tak intensywnego nagromadzenia różnorodnych form skalnych: jaskiń, zawalisk, wychodni, ambon, itp. Chroni się tu również dobrze zachowane płaty dolnoreglowego boru jodłowo-świerkowego z ponad 100 letnimi świerkami oraz kwaśnej buczyny górskiej. W licznych tu jaskiniach znajdują schronienie nietoperze, w rezerwacie często obserwowany jest m.in. dzięcioł czarny.

Większość czasu spędzano jednak na wyszukiwaniu śladów obecności drapieżników. Szczególnie dopisały wilki. Tropienia były bardzo emocjonujące, zarówno ze względu na wysoką jeszcze pokrywę śnieżną, jak i czekające nas niespodzianki. Największymi było odnalezienie resztek dwóch wilczych ofiar, a także wielu miejsc znakowania terenu oraz kilku wytopionych w śniegu legowisk.

Po trudach tropień goście odpoczywali przy regionalnym jadle i napitkach. Szczególnie mile wspominana była kolacja w zabytkowej karczmie w Jeleśni, gdzie raczono się wyśmienitym góralskim jedzeniem. Wieczorami podczas pokazów slajdów poznawali również szczegóły biologii i ekologii beskidzkich wilków i rysi, oparte na kilkuletnich badaniach prowadzonych przez członków Stowarzyszenie dla Natury „WILK”.

Brytyjczycy z żalem wracali do domu, obiecując sobie rychły powrót na kolejne tropienia.

Kwietniowa podróż turystów zagranicznych była pierwszą z serii wycieczek zaplanowanych w ramach projektu. Najpewniej już w trakcie wakacji Beskidy odwiedzą turyści z Niemiec, którzy również chcą bliżej poznać tutejsze drapieżniki.

Projekt „Przyroda, tradycja i ludzie – ekorozwój w Beskidach” wspierany jest przez Fundację „Partnerstwo dla Środowiska” w ramach programu „Szlak Bursztynowy”.

Robert W. Mysłajek – koordynator projektuStowarzyszenie dla Natury „WILK”
 Górska 69
43-376 Godziszka
 0-33/8176090, 0604/625228
mail: rwm@wolf.most.org.pl

Robert W. Mysłajek