Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

WILKI URATOWANE

Z początkiem stycznia br. wojewoda podkarpacki wystosował do Ministra Środowiska pismo z prośbą o zezwolenie na odstrzał 50 wilków w woj. podkarpackim. Minister odrzucił jednak prośbę wojewody, przychylając się do opinii organizacji pozarządowych i Państwowej Rady Ochrony Przyrody, które negatywnie oceniły wniosek wojewody. Poniżej prezentujemy opinię Stowarzyszenia dla Natury WILK nt. wniosku wojewody. Sam wniosek wraz z opinią PROP i SDN WILK można znaleźć na stronie internetowej www.most.org.pl/wolf.

Robert W. Mysłajek
Stowarzyszenie dla Natury WILK
Górska 69, 43-376 Godziszka
e-mail: rwm@wolf.most.org.pl
www.most.org.pl/wolf
Robert W. Mysłajek