Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

WNIOSEK DO MINISTRA FINANSóW

Minister Finansów
al. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
tel. 0-22/694-55-55, fax 0-22/827-27-22
e-mail: biuro.prasowe@mofnet.gov.pl, http://www.mofnet.gov.pl

19.6.2002

Uprzejmie składam WNIOSEK o podjęcie przez Ministra Finansów stosownych działań, mających na celu oszczędniejsze wydawanie przez organy Państwa środków publicznych na cele energetyczne. Wyrażam przekonanie, że oszczędności można uzyskać poprzez pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, takich jak np. słońce. Jako przykład wskazuję na wieś Ustrzyki Górne. Są tam dwa obiekty z zainstalowanymi panelami (bateriami słonecznymi). Są to obiekty prywatne: hotel PTTK i stacja GOPR-u. Podobnych instalacji nie zauważyłem na budynkach publicznych: budynku Dyrekcji Bieszczadzkiego Parku Narodowego i strażnicy Straży Granicznej. A przecież słońce świeci na wszystkie budynki tak samo i wszystkie muszą być ogrzewane. Pozyskiwanie energii słonecznej zmniejszy zapotrzebowanie na energię kupowaną na rynku, co w efekcie może przynieść konkretne oszczędności w wydatkach Państwa. Biorąc pod uwagę to, że Minister Finansów jest właściwy w sprawach realizacji wydatków budżetu państwa (art. 8 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej) uważam, że jest on właściwy w przedmiotowej sprawie.

Piotr Szkudlarek
tel. 0-22/849 61 52 wew. 26
e-mail: szkud@wp-pwn.com.pl, http://szkudlarek.wizytowka.pl

Do wiadomości:
Poseł Andrzej Umiński (SLD), Jagielończyka 16/215, 14-200 Iława, tel. 0-89/648-56-10,
e-mail: Andrzej.Uminski@sejm.pl, http://www.sejm.gov.pl/poslowie/posel4/413.htm

Piotr Szkudlarek