Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

WODA TO KREW ZIEMI – TO ESENCJA ŻYCIA

Podstawowym czynnikiem odróżniającym Ziemię od innych planet jest woda. Ziemia została z nią stworzona i dzięki niej żyje. Woda jest wszędzie – pokrywa około 70% naszej planety. Powstaliśmy z niej i od niej zależy nasze życie. Nasz organizm składa się także w około 70% z wody i nie może bez niej istnieć. Jesteśmy wodnymi istotami żyjącymi na wodnej planecie.

Woda jest źródłem życia. Nawet w formule zaakceptowanej przez naukę woda jest co najmniej cudem, związkiem który powinien mieć postać gazową, zgodnie z tym co mówią prawa fizyki. Dopiero połączenie dwóch cząsteczek wody mostkiem wodorowym umożliwia życie na naszej planecie. Dr Felsch twierdzi: „Zgodnie z wiedzą o układzie okresowym pierwiastków, woda jako cząsteczka H2O powinna być gazem; ale woda nie jest jedynie cząsteczką, lecz jest powiązana mostkami wodorowymi w duży kompleks – w temperaturze pokojowej jest to co najmniej 400 cząsteczek i tylko dlatego jest ona cieczą. Z tego właśnie powodu jest źródłem wszelakiego życia na tej planecie i jedynie Stwórcę można spytać dlaczego akurat woda ze wszystkich innych cieczy ma tak wiele wyjątków i anomalii”. Woda jest niezbędnym do życia elementem przyrody, dostarczając wszystkim żyjącym stworzeniom niezbędnej energii i zabierając zużyte odpady. Jest dostawcą pokarmu i jednocześnie odbiorcą nieczystości od wszystkich żyjących organizmów. Ale skąd woda bierze energię i gdzie pozbywa się nieczystości? Przede wszystkim woda zaopatruje się w energię kamieni i minerałów będących w stałym rezonansie z planetami. W przyrodzie każde źródło ma inną energię i własny niepowtarzalny smak, zawierając składniki różnych minerałów w charakterystycznej kompozycji i emitując sobie właściwe drgania i informacje. Najwyższy porządek, regularny rytm i stałe zmiany są zasadami kierującymi naturą. Co dla człowieka jest śmieciem czy odpadkiem, dla przyrody stanowi wysokowartościowe pożywienie. Przyroda nie zna problemu odpadów, znajduje się w wiecznym obiegu, w którym woda odgrywa najważniejszą rolę. Jest ona „żyjącą istotą”, która przez swoje ruchy i drgania może własne mikroorganizmy przemieniać w energię lub odpady. Wg Johanna Grandera, austriackiego badacza natury i autora jedynej na świecie technologii ożywiania wody: Woda jest produktem kosmicznym. Każda osoba, każda żyjąca istota, nawet każdy minerał pozostają w kontakcie, to znaczy w rezonansie razem z kosmosem i w związku z tym także jego planetami, od których stale pobierają energię, przekształcają ją, względnie uszlachetniają, a oddają nadmiar. Najważniejszym nośnikiem informacji dla tych drgań, zgodnie z J. Granderem, jest woda, a to dlatego, że: człowiek w około 70% składa się z wody, zwierzęta i rośliny nawet w 90%, a sama powierzchnia Ziemi też w około 70%. Z tego widać już jakie znaczenie ma woda i jak bardzo wszystkie formy życia na Ziemi są związane z wodą. Informacja genetyczna jest zawarta w każdym nasieniu i w każdej komórce, podobnie jak w samej wodzie. Nasienie może być dziesiątki lat przechowywane w silosach bez żadnego uszczerbku. Gdy tylko zetknie się z kroplą wody nagle zaczyna życie; kiełkuje i zaczyna rosnąć. To właśnie informacja zawarta w wodzie uaktywnia podstawowe informacje o nasieniu. Woda to bezbarwna ciecz, która umożliwia nam zobaczenie kolorów tęczy. Nie ma formy, ale jest formą wszystkiego. Liczy sobie miliardy lat, jednak może stale się odradzać. Jest początkiem każdego cyklu życia. Zapewnia stały związek między Ziemią a Kosmosem. Każda kropla to mikroświat zawierający informacje, których wciąż nie potrafimy zrozumieć. Woda jest wszędzie i we wszystkim, jest kluczem naszego zdrowia a my mamy klucz do zdrowia wody. Zgodnie z badaniami Englera i Kokoschinegga z r. 1988, woda ma strukturalną pamięć i zmienność i z tego powodu raz zdobyte informacje może przechowywać przez długi czas, następnie przekazywać ciału (ludzkiemu).

Woda nie tylko jest nośnikiem, ale jest absolutnie najlepszym nośnikiem informacji jaki istnieje, gdyż nie ma lepszego rozpuszczalnika od wody. Jest ona kanałem umożliwiającym transmisję informacji życiowej w wymianie między komórkami, także w nich samych. W następnym stuleciu może znowu stać się uniwersalnym lekiem. Jednak aby odkryć na nowo ten uzdrawiający potencjał, musimy próbować go zrozumieć. Jakiego rodzaju nośnik informacji będziemy do naszego organizmu wprowadzać? tak będzie on funkcjonował. Woda jest niezniszczalna, zmienia swój stan zależnie od temperatury środowiska i pojawia się jako ciecz, ciało stałe i gaz, stosownie do potrzeb. Potrafi ona być tak dobroczynna i przyjazna, że jest w stanie długotrwale pochłaniać i eliminować skażenia, trucizny, wirusy i bakterie. Zanieczyszczanie wody może się gorzko zemścić na człowieku. W próbie sił z przyrodą człowiek nie ma żadnych szans. Jeśli kropla wody spadająca z powietrza zetknie się ze szkodliwymi gazami powstającymi w wyniku skażenia środowiska, część dwutlenku siarki lub dwutlenku azotu rozpuszcza się w wodzie i tworzy się w niej strukturę swoistą dla tej cząsteczki. Kiedy spadająca woda ostatecznie łączy się w strumyki lub rzeki, następuje znacz-ne rozcieńczenie roztworu, ale także dynamizacja w znaczeniu homeopatycznym. Przepływająca woda dostarcza energii kinetycznej. Z powodu dodatkowych roz-puszczonych gazów, ta informacja nawet się utrwala. Woda zawiera bogactwo różnych informacji, nabywanych od chwili otrzymania kropli deszczu do chwili przepływu przez krany w naszych domach. Korzystając z zanieczyszczonej wody zakłócamy nasz metabolizm i równowagę elektrochemiczną. Obecnie spożywamy przede wszystkim wodę zużytą, starą, chemicznie ulepszaną, sterylizowaną i poddawaną wysokiemu ciśnieniu. Ta woda jest używana w takim stopniu, że praktycznie nie ma możliwości samooczyszczania, stanowiąc przez to prawdopodobnie największą bombę czasową, jaką ludzkość przygotowuje dla obecnego i następnych pokoleń.

Picie skażonej wody nie boli – nie pozwól tylko aby filtrem stał się Twój Organizm!

Doradztwo i sprzedaż urządzeń do

ożywiania wody technologią GRANDERA

„UNIWERS”
 Junkiewicz 2b/57
03-543 Warszawa
 0-602/117-128
mail: zbirepin@priv4.onet.pl