Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

WOLONTARIAT EUROPEJSKI EVS

WOLONTARIAT EUROPEJSKI EVS

REALIZACJA: FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH
Wolontariat Europejski EVS jest jedną z akcji Programu Komisji Europejskiej MŁODZIEŻ. Umożliwia on organizacjom wysyłanie młodych ludzi jako wolontariuszy do pracy przy różnych projektach zagranicznych (ekologicznych, socjalnych, kulturalnych, ...) oraz goszczenie wolontariuszy z innych krajów europejskich w już istniejących organizacjach i instytucjach non-profit.
EVS daje młodym wolontariuszom szanse wykorzystania własnych umiejętności, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczeń w nowych dziedzinach, poznania języka obcego i innej kultury.
W ramach EVS młodzi ludzie w wieku od 18 do 25 lat mogą spędzić za granicą w jednym z krajów Unii Europejskiej okres od 6 do 12 miesięcy, nieodpłatnie pomagając przy realizacji różnych projektów na rzecz społeczności lokalnej. Mogą one dotyczyć szeregu zagadnień takich jak: środowisko naturalne, kultura i sztuka, zajęcia z dziećmi, młodzieżą i ludźmi starszymi, działania przeciwko rasizmowi i narkomanii, informacja europejska, sport i rekreacja, bezrobocie, czy też wiele innych. Działania wolontariuszy nie przynoszą zysku, nie zastępują pracy zarobkowej i nie są wykonywane jako zastępstwo czyjejś pracy etatowej.
EVS jest szansą dla każdego młodego człowieka niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych czy stanu zdrowia. Każdy może zostać wolontariuszem!
Wolontariusz nie musi mieć żadnych kwalifikacji, czy doświadczenia, nie musi znać żadnego języka obcego na określonym poziomie, o ile nie wymaga tego Organizacja Goszcząca – gospodarz projektu i Organizacja Wysyłająca, która przeprowadza rekrutacje. Jedynymi kryteriami są tu silna motywacja, wiek 18-25 lat.
KORZYŚCI DLA WOLONTARIUSZA
ROZWÓJ OSOBISTY
• Lepsze poznanie siebie i innych
• Wyzwanie
• Nowe kontakty i przyjaźnie
Pomoc ludziom w potrzebie
NOWA WIEDZA
• Nauka / doskonalenie języka obcego
• Nowe pomysły i zainteresowania
• Umiejętność komunikowania się
• Umiejętności praktyczne
• Doświadczenie
Nauka międzykulturowa

CO WOLONTARIUSZ MA ZAPEWNIONE?

Szkolenia
• szkolenie przygotowawcze (przed wyjazdem za granice);
• szkolenie wprowadzające (wkrótce po przyjeździe do kraju goszczącego);
• kursy i szkolenia kształceniowe przed lub w trakcie projektu (kurs językowy, kursy praktyczne, ...)
Pokrycie wszystkich kosztów pobytu
• ubezpieczenie na czas trwania projektu;
• koszty podróży;
• wyżywienie i zakwaterowanie;
• kieszonkowe.
Inne
• pomoc merytoryczna i wsparcie ze strony przydzielonego opiekuna (tzw. mentora);
• możliwości kontynuacji działań o charakterze międzynarodowym (Kapitał Przyszłości, wymiany międzynarodowe...)
• certyfikat z Komisji Europejskiej zaświadczający o udziale w Programie Wspólnotowym MŁODZIEŻ – Wolontariat Europejski EVS
TERMINY WYJAZDÓW I SKŁADANIA WNIOSKÓW?
Data rozpoczęcia pracy przez wolontariusza
1 maja – 30 września
1 lipca – 30 listopada
1 września – 31 stycznia
1 grudnia – 30 kwietnia
1 lutego – 30 czerwca
Termin złożenia wniosku
1 lutego
1 kwietnia
1 czerwca
1 września
1 listopada

ORGANIZACJA WYSYŁAJĄCA
:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków
tel. 0-12/6315730, 6315731, 6315732,
fax 631-57-31 wew. 104

OSOBA KONTAKTOWA:

Anna Mendel ania@zb.eco.pl, tel. kom. 608-202-292 od pon. do pt. w godzinach 13 -15
Jeżeli jesteś zainteresowany wyjazdem lub chcesz się dowiedzieć więcej informacji zadzwoń lub przyjdź do naszego biura!

FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH
FOUNDATION FOR THE SUPPORT OF ECOLOGICAL INITIATIVES
ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków
tel.: 48/12/631-57-30, 631-57-31, 631-57-32,
fax 631-57-31 wew. 104
e-mail: office@fwie.eco.pl, http://www.fwie.eco.pl