Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

WSZYSTKIE LASY PAŃSTWOWE W POLSCEZAMIERZAJĄ POSIADAĆ CERTYFIKAT DOBREJ GOSPODARKI LEŚNEJ FSC

WSZYSTKIE LASY PAŃSTWOWE W POLSCE
ZAMIERZAJĄ POSIADAĆ CERTYFIKAT
DOBREJ GOSPODARKI LEŚNEJ FSC
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie powierzyła proces certyfikacji programowi Smartwood. SmartWood zakończył audyt wstępny gospodarki leśnej w ostatniej, niecertyfikowanej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Odbył się on 12-14.5.2003. Rozpoczęcie audytu zasadniczego planowane jest na początku lipca.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie obejmuje swoim zasięgiem lasy południowo-wschodniej Polski o powierzchni 415 tys. ha. Jest to region o bardzo wysokiej lesistości (38%), dochodzącej w niektórych nadleśnictwach nawet do 90%.
RDLP w Krośnie obejmuje swym zasięgiem m.in. Bieszczady, Beskid Niski, Pogórze Przemyskie, fragmenty Roztocza i Kotliny Sandomierskiej. Jest to teren o bardzo dużych walorach przyrodniczych i kulturowych, co stanowi o jego turystycznej atrakcyjności.
Dyrektor RDLP w Krośnie ds. gospodarki leśnej Wojciech Szepieciński powiedział: „Dobrowolne poddanie się certyfikacji jest wyrazem uspołecznienia procesu zarządzania i gospodarowania lasami, a tym samym szerszego niż dotychczas „otwarcia” lasów dla społeczeństwa. Certyfikację postrzegamy również jako ważny element promocji drewna. Dla naszych kontrahentów z przemysłu drzewnego jest to ważny atut, zwłaszcza na rynkach zagranicznych.”
RDLP Krosno jest jedną z 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych. Dyrekcje są podzielone na 438 nadleśnictw, które są podstawowymi jednostkami systemu zarządzania lasami publicznymi. Nadleśnictwa niezależne prowadzą działalność gospodarczą w oparciu o plany urządzenia.
Lasy Państwowe administrują na powierzchni ponad 7,54 mln ha, co stanowi prawie 25% powierzchni Polski. Powierzchnia lasów zajmuje ok. 6,94 mln ha (78,4% ogólnej powierzchni lasów w Polsce).
Od połowy 2002 roku, kiedy to program SmartWood rozpoczął swoją działalność w Polsce, przeprowadził ocenę gospodarki leśnej i przyznał certyfikat lasom o łącznej powierzchni około 1,4 mln ha. Certyfikacja RDLP Krosno będzie prowadzona według Standardów Gospodarki Leśnej SmartWood, które są dostępne na stronie internetowej NEPCon (http://www.smartwood.pl). W ramach rozpoczętej publicznej konsultacji zespół SmartWood przyjmie wszelkie komentarze dotyczące standardów i gospodarki leśnej prowadzonej przez RDLP Krosno. Zachęcamy każdego posiadającego informacje lub komentarze do skontaktowania się z Andrzejem Czechem z Natural Systems/NEPCon – reprezentanta SmartWood w Polsce, tel. 0-601/91-29-65, e-mail: ac@nepcon.dk. Więcej informacji znajduje się w publicznym komunikacie o procesie certyfikacji poniżej.
Patrz również inne, powiązane nowości:
Eksplozja FSC w Polsce – http://www.nepcon.dk/page.php?node=583&lang=PL
Centralna Polska certyfikowana: http://www.nepcon.dk/page.php?node=582&lang=PL
***
SmartWood jest programem zrównoważonego leśnictwa Rainforest Alliance, międzynarodowej organizacji ochrony przyrody, która ma na celu ochronę zagrożonych ekosystemów oraz ludzi i zwierząt je zamieszkujących poprzez zmianę sposobu użytkowania, przedsięwzięć biznesowych oraz zachowania konsumentów. Odwiedź http://www.rainforest-alliance.org. Założony w 1989 SmartWood jest najstarszym i najbardziej rozległym programem certyfikacyjnym na świecie i jest akredytowany przez FSC. Zarząd SmartWood jest położony w Richmond, w stanie Vermont, USA. Więcej informacji o SmartWood można znaleźć na stronie: http://www.smartwood.org.
Forest Stewardship Council (FSC) jest międzynarodową organizacją typu non-profit założoną w celu wsparcia takiej gospodarki leśnej na całym świecie, która bierze pod uwagę aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. FSC działa poprzez niezależną certyfikację i oznakowanie produktów certyfikowanych. FSC poddała certyfikacji lasy i firmy w ponad 40 krajach na całym świecie i udziela akredytacji dla programów certyfikacyjnych takich jak SmartWood, zapewniających wysoką jakość usług. Na całym świecie ponad 37 mln ha lasów jest certyfikowane stosownie do standardów FSC. Więcej informacji o FSC można znaleźć na stronie www.fscoax.org.
W celu otrzymania dodatkowych informacji proszę o kontakt z dr Andrzejem Czechem z Natural Systems/NEPCon, partnera certyfikacyjnego SmartWood w Polsce, tel. 0-601/91-29-65, email: ac@smartwood.pl