Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

WWF DORADZA ROLNIKOM GOSPODARUJĄCYM W DOLINIE ODRY JAK UŻYTKOWAĆ GRUNTY NA OBSZARACH ZALEWOWYCH

WWF DORADZA ROLNIKOM
GOSPODARUJĄCYM W DOLINIE ODRY
JAK UŻYTKOWAĆ GRUNTY NA OBSZARACH ZALEWOWYCH

Polscy rolnicy, przygotowując się do zmian, jakie nastąpią po wejściu Polski do Unii Europejskiej, przyglądali się w Brandenburgii i Saksonii, jak można pogodzić użytkowanie gruntów z aktywną ochroną przyrody. Na zaproszenie WWF Światowego Funduszu na rzecz Przyrody 10 polskich rolników i działaczy samorządowych z rejonu Stobrawskiego Parku Krajobrazowego odwiedziło rezerwaty biosfery „Spreewald” oraz środkowej Łaby w Niemczech.

W trakcie wizyty mieli okazję zobaczyć jak w praktyce mogą wyglądać zależności pomiędzy użytkowaniem gruntów rolniczych a ochroną przyrody. Goście poznali przede wszystkim doświadczenia Niemców z realizacji tzw. „Kontraktów dla przyrody” oraz unijnych programów rolno-środowisko¬wych. Od 2004 r. Polska będzie zobowiązana do zaproponowania swoim rolnikom dopłat wspierających ochronę przyrody. Na przykładzie obszarów Spreewald i środkowej Łaby polscy rolnicy obserwowali, jak można wykorzystać podobne środki dla zachowania istotnych z punktu widzenia ochrony przyrody siedlisk łąkowych w dolinach rzecznych. W przyszłości chcemy zintensyfikować podobną wymianę transgraniczną pomiędzy użytkownikami gruntów w obszarach chronionych – mówi Piotr Nieznański, Kierownik Projektu „Odra”, WWF Polska. – Chcemy żeby wykorzystanie przyszłych środków pomocowych UE dla rolnictwa i rozwoju infrastruktury umożliwiło zrównoważone gospodarowanie na wrażliwych terenach wiejskich o wysokich walorach przyrodniczych. Ostateczne sformułowanie Programu Rolno-środowiskowego w Polsce jeszcze nie nastąpiło. Rolnicy, jako potencjalni użytkownicy tego Programu, mają jak na razie niewiele informacji co do przyszłego wsparcia ze strony Rządu. Z tego względu WWF rozpoczął, dzięki wsparciu Niemieckiego Związkowego Funduszu Środowiska (Deutschen Bundesstiftung Umwelt), projekt pod nazwą „Zrównoważony rozwój regionalny w dorzeczu Odry”. W 6 modelowych projektach prowadzonych wspólnie z polskimi organizacjami partnerskimi i społecznościami lokalnymi, rozwijane będą innowacyjne działania, które pozwolą w przyszłości na wykorzystanie środków finansowych Unii Europejskiej dla zachowania walorów przyrodniczych nadodrzańskich terenów wiejskich. Jeden z projektów modelowych dotyczy obszaru polderu Stobrawa w Woj. Opolskim. WWF, wspólnie z Federacją Zielonych, prowadzi tutaj prace nad odtworzeniem i zachowaniem terenów retencyjnych, które służyć będą ochronie przed powodzią i ochronie przyrody. Rozważa się możliwości ekstensyfikacji użytkowania obszarów łąkowych, tak aby móc dopasować sposób użytkowania gruntów do wymogów ochrony przyrody. Sprawdzane są także warunki dla podniesienia atrakcyjności turystycznej tego obszaru. Polscy rolnicy przyznali, że zapoznanie się z praktycznymi przykładami pomoże im przygotować się do korzystania z przyszłych środków pomocowych Unii Europejskiej. Włączanie w tym momencie mieszkańców danego regionu w działania służące ochronie przyrody jest niezwykle ważne. To odpowiedni czas, żeby przygotować się do właściwego wykorzystania środków unijnych na rozwój terenów wiejskich. Dzięki nim Polska ma szansę zachować w krajobrazie wiejskim bogactwo przyrody, którą może się szczycić w zjednoczonej Europie. – stwierdził Peter Torkler, Koordynator ds. ochrony środowiska, rolnictwa i integracji z Unią Europejską, WWF Niemcy.
Więcej informacji o projektach modelowych w ramach przedsięwzięcia pt. „Zrównoważony rozwój regionalny w dorzeczu Odry” znajduje się na: www.wwf.pl/dbu.php
Dodatkowych informacji udziela:
Piotr Nieznański,
Kierownik Projektu „Odra”,
WWF Polska,
tel. 0 601 817060,
e-mail: pnieznanski@wwf.pl
notatka prasowa
Warszawa, Lödderitz, 7.8.2003