Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

www.KRAKOW.targi.ECO.pl

Celem portalu krakow.targi.eco.pl jest zebranie pod jednym adresem prezentacji wszystkich znajdujących się na terenie Krakowa podmiotów proekologicznych:
  • urzędów prowadzących działalność związaną z ekologią (tj. instytucji państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za różne aspekty ochrony środowiska)
  • uczelni, szkół i organizacji pozarządowych prowadzących edukację ekologiczną
  • firm prowadzących produkcję i świadczących usługi, mające pozytywne oddziaływanie na środowisko lub ograniczające negatywne wpływy oraz propagujące zdrowy styl życia.
Tak więc pod adresem krakow.targi.eco.pl można znaleźć zarówno instytucje publiczne, jak i gabinety masażu zdrowotnego; organizacje pozarządowe jak i producentów instalacji przemysłowych. Oprócz branż tradycyjnie kojarzonych z ochroną środowiska portal zawierał będzie m.in. adresy komisów czy coraz rzadziej spotykanych punktów napraw AGD. Możliwość reperacji uszkodzonego sprzętu lub odkupienia rzeczy dla kogoś już zbędnych przyczynia się bowiem do ograniczenia ilości odpadów i do zmniejszenia zużycia energii i surowców potrzebnych do wytworzenia nowych produktów.

Pod adresem krakow.targi.eco.pl można sprawdzić dane teleadresowe i opisy już zamieszczonych instytucji (wyszukiwanie proste i zaawansowane, sortowanie) pogrupowanych w kilkunastu branżach i podbranżach, skomentować istniejące wpisy czy zaproponować uzupełnienia dodając namiary brakujących instytucji lub wprowadzając wpis dot. własnej działalności.

Projekt ten jest odpowiednikiem odbywających się co jakiś czas w różnych miastach, kilkudniowych targów ekologicznych, na których prezentują się firmy prowadzące działalność związaną z ochroną środowiska. Nasze “targi” wyróżnia to, że są otwarte non-stop i nie kończą się po kilku dniach, są bezpłatne zarówno dla „odwiedzających” jak i “wystawców”. Ci ostatni mają możliwość aktualizacji danych w dowolnym czasie oraz prawo do własnego adresu WWW (krakow.targi.eco.pl/nazwa).

W ramach projektu powstaje bezpłatna Ekologiczna Mapa Krakowa, z zaznaczonymi siedzibami firm i instytucji, które znalazły się w bazie projektu (opis po polsku i angielsku).

Projekt jest dotowany przez Urząd Miasta Krakowa i Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Prowadzi go Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych – Wydawnictwo “Zielone Brygady” (doświadczenie w działalności internetowej od roku 1996, a w wydawniczej już od roku 1989).