Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

WYKŁADY DOT. ALTERNATYWNEJ EKONOMII

WYKŁADY DOT. ALTERNATYWNEJ EKONOMII
Przedstawiam program wykładów z zakresu systemowych i finansowych podstaw optymalizacji administracji i gospodarki, z propozycją ich przeprowadzenia.

Wykłady są pomyślane dla studentów interesujących się zagadnieniami społecznymi, administracyjnymi i finansowymi oraz dla osób pełniących służbę publiczną czy publicystyczną, względnie przygotowujących się do tej roli.
Opracowania powstały w wyniku moich studiów, wykładów, publikacji i tłumaczeń w zakresie optymalizacji organizacyjnej, teorii systemów i finansowych zasad makroekonomicznych.
Jestem przekonany, że są to sprawy o kluczowym znaczeniu dla wszystkich, którzy chcieliby dotrzeć do źródła wielu naszych obecnych trudności gospodarczych, a zwłaszcza dla tych, którzy zamierzają podjąć trud ich zrozumienia i przyczynić się do ich usuwania.

TEMATY WYKŁADÓW I SEMINARIÓW Z ZAKRESU
NIEORTODOKSYJNEJ DIAGNOZY I ŚRODKÓW ZARADCZYCH
WOBEC AKTUALNYCH TRUDNOŚCI GOSPODARCZYCH

1. Dlaczego wciąż brak nam pieniędzy? Wykład 1; 3; 5 godz.
2. Kryzys kapitalizmu – dramat zagrożeń i sposobności. 1; 3; 5 godz.
3. The Global Citizen Donelli Meadows – omówienie wybranych rozdziałów. Tekst jest na stronie People Centred Development Forum http://iisd1.iisd.ca/pcdf/meadows/default.htm – czas zależy od dokonanego wyboru.
4. Prosimy do Europy: TAK? – Ale JAK?
5. Mały poradnik skutecznego administrowania, czyli o sterowaniu systemami przy pomocy mechanizmów dźwigniowych.
6. Kto tu rządzi? – Uaktualnienie podziału władz Monteskiusza. 1 godz.
7. Nędza wśród obfitości – czy świat ma być znośny tylko dla najlepszych? 1 godz.
8. Kim właściwie opiekuje się Państwo Opiekuńcze? 1 godz.
9. Państwo Umożliwiające – o indywidualnym, społecznym i gospodarczym znaczeniu rozwoju ludzkiego potencjału. 1 godz.
10. Pół-kapitalizm, czyli o prywatyzowaniu zysków i uspołecznianiu kosztów. 1 godz.
11. Tort gospodarczy – spojrzenie pani domu na gospodarkę. 1 godz.
12. Salomon zagląda do dzbana – czy aby na pewno jest pusty? Dwa skrzydła gospodarki – kredyt finansowy i kredyt realny. 1 godz.
13. Pieniądz jako instrument wspólnotowy – przypowieść o talentach w trochę innym świetle. 1 godz.
14. Czy miłosierny Samarytanin mógłby być jeszcze bardziej miłosierny? Rzecz o zapobieganiu. 1 godz.
15. Bitwa o rynek – gospodarcze perspektywy dla marketingu; spojrzenie systemowe.
16. Praca wymuszona i praca swobodna. Lęk przed czasem wolnym. 1 godz.
17. O systemowych przyczynach bezrobocia. Konwencjonalne i niekonwencjonalne propozycje środków zaradczych. Podstawowy tekst referatu doc. Erharda Glötzla: Arbeitslosigkeit... znajduje się na stronie www.geldreform.de. 1; 3 godz.
18. Rozliczeniowa i oszczędnościowa funkcja pieniądza; co z tego wynika dla praktyki gospodarczej lokalnych społeczności. 1 godz.
19. O współczesnych systemach nie oprocentowanych lokalnych rozliczeń bezgotówkowych LETS (Local Employment and Trade Systems). O tym jak można lokalnymi środkami zwiększyć płynność transakcyjną.1 godz.
20. Badanie alternatywnych możliwości finansowania operacji gospodarczych przez lokalne społeczności przy użyciu symulacji komputerowych. Wykład z udziałem dra matematyki, informatyka, specjalisty teorii systemów – Piotra Magnuszewskiego z Politechniki Wrocławskiej. Potrzebny rzutnik komputerowy (Power Point). 2 godz.
21. Reforma służby zdrowia dla optymalizacji... ale czego? 1 godz.
22. Tanie budownictwo, czyli to, co możliwe fizycznie, musi być możliwe pod względem finansowym. 1 godz.
23. Technologia dla demokratycznego społeczeństwa – Testament gospodarczy Fritza Schumachera, do zastosowania w naszym kraju. (Autora książki Małe jest piękne.) 1 godz.
24. Myśl jako system – omówienie tematyki seminarium prof. Davida Bohma: Thought as a system. 1; 2; 3 godz.
25. Materia – energia – informacja – dynamiczna trójca prof. Davida Bohma, wg tekstu z seminarium pt. Unfolding meaning. 1; 2 godz.
Moje warunki zaangażowania się:
• Załatwienie przez uczestników sali i rzutnika pisma.
• Pierwszy jednogodzinny wykład z dyskusją ok. 60 min., do wyboru z listy będzie bezpłatny, jeśli zdecydują się Państwo na przynajmniej jeden jednogodzinny następny. Dalsze wykłady po 200 zł netto za 60 minut. Dotyczy to tylko zajęć w Poznaniu.
• Poza Poznaniem: pierwsza godzina 300 zł netto, dalsze – po 200 zł netto + koszty dojazdu (ponad 200 km – pociąg ekspresowy lub w przypadku braku – pospieszny, 1 kl.) oraz ewentualnie koszt noclegu. Dla uczniów i studentów – zniżka za wykłady – 50%.
• Po każdym wykładzie dyskusja w czasie około jednej godziny bez dodatkowej opłaty.
• Na wykładach można będzie otrzymać teksty w cenie 20 groszy za stronę.


dr Szczęsny Górski
tel. służb. 8522 339, tel. pryw. 8333 782,
sgorski@mail.usoms.poznan.pl, renoam@ewan.com.pl
Dr n. przyr. Szczęsny Górski, studiował fizykę, fizjologie i ekonomię. Kierownik Pracowni Radiofizycznej w Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu.

W ciągu 39 lat nauczyciel akademicki w Akademii Medycznej w Poznaniu. Tłumacz 8 książek na tematy systemu finansowego. 109 publikacji z dziedziny biofizyki, fizjologii i nauk społecznych. Wynalazki, patenty. Żonaty, sześcioro dzieci oraz troje wnucząt. Bezpartyjny.
dr Szczęsny Górski