Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Z WIEJSKIEJ...

RODZINA

Premier pismem z dnia 16.11.99, znak DSPR-440-117/99 (druk sejmowy 1522) skierował do Sejmu dokument pt. Polityka Prorodzinna Państwa. Czytamy w nim m.in., że czynniki środowiskowe stanowią 20% determinantów zdrowia. Prosty więc wniosek, że ochrona środowiska to ochrona rodziny. Jednocześnie w prezentowanym dokumencie wskazano na cele administracji publicznej, które powinna ona realizować. M.in. jednym z tych celów jest zwiększenie dzietności. Ale zwiększenie liczby ludności jest działaniem antyekologicznym, a więc sprzecznym z Konstytucją. Tak więc polityka prorodzinna może okazać się polityką antyrodzinną i antyekologiczną. Osoby zainteresowane dokumentem winny kontaktować się z Premierem:

Jerzy Buzek (AWS)
Prezes Rady Ministrów
Ujazdowskie 1
00-179 Warszawa
 0-22/694 60 00
tel/ fax 0-22/628 68 46
mail: cirinfo@kprm.gov.pl
mail: www.kprm.gov.pl

lub z Posłami np.
Poseł Marian Blecharczyk (AWS)
Skłodowskiej-Curie 3
15-095 Białystok
 0-85/744 75 55
tel/ fax 0-85/744 73 33
mail: Marian.Blecharczyk@sejm.gov.pl
mail: www.sejm.gov.pl


ENERGETYKA

Premier pismem z 7.12.99, znak RM 10-137-99 (druk sejmowy 1573) wniósł do laski marszałkowskiej projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu Karty Energetycznej oraz Protokołu Karty Energetycznej dotyczącego Efektywności Energetycznej i Odnośnych Aspektów Ochrony Środowiska. Jak zauważa się w uzasadnieniu projektu: „protokół nie zawiera żadnych, określanych liczbowymi wartościami zobowiązań, np. co do procentowego obniżania emisji siarki i dwutlenku węgla, a zobowiązuje jedynie do dołożenia starań, aby minimalizować niekorzystne oddziaływanie sektora energii na środowisko naturalne”. Nadto trzeba pamiętać, że umowa międzynarodowa jest aktem wyższego rzędu względem krajowej ustawy. Osoby zainteresowane projektem ustawy (i dołączonych tekstów Karty i Protokołu) winny kontaktować się z Premierem lub z Posłami np.:
Poseł Tadeusz Biliński (SLD)
Bohaterów Westerplatte 11/801
65-034 Zielona Góra
 0-68/325 53 67
tel/ fax 0-68/327 03 81
mail: Tadeusz.Biliński@sejm.gov.pl
mail: www.sejm.gov.pl


DOŚWIADCZENIA NA ZWIERZĘTACH

W „Dzienniku Ustaw” nr 99 z 1999 r., zamieszczone zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu placówek naukowych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach. Lista placówek zawiera 85 pozycji.

LASY

Grupa obywateli wniosła do Sejmu projekt uchwały dot. przeprowadzenia referendum ws. reprywatyzacji lasów. Wnioskodawcy chcą wszyscy obywatele wypowiedzieli się czy są za zwrotem lasów w naturze, za zwiększonym wyrębem celem sfinansowania roszczeń reprywatyzacyjnych oraz czy są za wniesieniem lasów państwowych do spółki prawa handlowe-go. Osoby zainteresowane projektem win-ny kontaktować się z Pełnomocnikiem grupy obywateli:
Stanisław Żelichowski
Leśna 12
Iłów

lub z Posłami np.:


Marek Borowski (SLD)
Śródmiejska 1
64-920 Piła
tel/fax 0-67/21-22-220
mail: Marek.Borowski@sejm.gov.pl
Mail; www.sejm.gov.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA

W ,,Przeglądzie legislacyjnym'' nr 4/99 zamieszczona została wnikliwa opinia Rady Legislacyjnej o rządowym projekcie ustawy o ochronie środowiska (mającej zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z roku 1980). Projekt jest bardzo obszerny (450 art.) oraz zawiera duże zmiany w wielu innych ustawach. Siłą rzeczy prace nad projektem mają wielkie znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego w Polsce (nawet mimo tego, że projekt nie został jeszcze przekazany do Sejmu). Osoby zainteresowane projektem nowej ustawy o ochronie środowiska winny kontaktować się z:

Jerzy Buzek (AWS)
Prezes Rady Ministrów
Ujazdowskie 1
00-179 Warszawa
 0-22/694 60 00
tel/fax 0-22/628 68 46
mail; cirinfo@kprm.gov.pl
mail; www.kprm.gov.pl


Nadesłał:

mgr Piotr Szkudlarek
 0-22/849 61 52 wew. 26
  mail: szkud@wp-pwn.com.pl
mail: szkudlarek.wizytowka.pl


EKOLOGIA W SLD
21.1.2000 w Warszawie zawiązała się ekologiczna platforma programowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej „Środowisko i Rozwój”, której celem jest propagowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju. Przewodniczącym platformy jest poseł Czesław Śleziak – przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska. Wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz ekorozwoju Polski zapraszamy do współpracy. Dodatkowe informacje:


Maciej Stryjecki
Zana 8/9
20-601 Lublin
mail: mastry@box43.gnet.plmgr Piotr Szkudlarek