Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Z WIEJSKIEJ...

UNIA EUROPEJSKA

Rząd przesłał do Sejmu dokument pt. ,,Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej'' (druk sejmowy nr 1194). Osoby zainteresowane tym projektem winny kontaktować się z Premierem:

Jerzy Buzek (AWS)
Prezes Rady Ministrów
Ujazdowskie 1, 00-179 Warszawa
tel. 0-22/694 60 00 fax 0-22/628 68 46
cirinfo@kprm.gov.pl www.kprm.gov.pl


lub z Posłami np.:

Poseł Bogdan Borusewicz (UW)
Gdyńskich Kosynierów 11
80-866 Gdańsk
tel./fax 0-58/305-25-50
Bogdan.Borusewicz@sejm.gov.pl
www.sejm.gov.pl


mgr Piotr Szkudlarek
0-22/849-61-52 wew. 26
szkud@wp-pwn.com.pl
szkudlarek.wizytowka.pl