Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

ZAŁĄCZNIK: DODATKOWE OBOWIĄZKI NAKŁADANE NA WPROWADZAJĄCYCH NA RYNEK OPAKOWANIA W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

AUSTRIA:
• Zakaz wprowadzania na rynek opakowań jednorazowych dla wody mineralnej, piwa oraz napojów gazowanych.
BELGIA:
• Podatek na opakowania jednorazowego użytku, nakładany jeśli producent nie osiągnie poziomów zbiórki i recyklingu w wysokości 70 – 80%,
• stały podatek na opakowania PCW.
DANIA:
• Podatek na opakowania jednorazowego użytku dla napojów,
• zakaz wprowadzania na rynek krajowy napojów i piwa w puszkach i opakowaniach jednorazowego użytku,
• obowiązek zmniejszenia stosowania opakowań z PCW o 83%, począwszy od r. 2000.
FINLANDIA:
• Podatek na opakowania jednorazowego użytku dla napojów,
• począwszy od r. 2001 redukcja całkowitej masy wprowadzanych na rynek opakowań o 6% w stosunku do wytworzonych w 1995 r.
HOLANDIA:
• Począwszy od r. 2001 redukcja całkowitej masy wprowadzanych na rynek opakowań o 10% w stosunku do wytworzonych w 1986 r. ,
• obowiązek przeprowadzenia przez wprowadzających na rynek opakowania badań cyklu życia (LCA), jeśli zmniejszają ilość opakowań zwrotnych o więcej niż 2%.
NIEMCY:
• Wymagany poziom opakowań zwrotnych w stosunku do jednorazowych wynosi 72% dla napojów oraz 20% dla mleka,
• opłaty depozytowe nakładane na wprowadzających na rynek opakowania, jeśli nie uczestniczą w zarejestrowanym systemie recyklingu opakowań.
PORTUGALIA:
• Wymagany poziom opakowań zwrotnych do napojów w stosunku do jednorazowych wynosi od 10 do 80%; wymagane jest także oferowanie tych samych produktów w opakowaniach zwrotnych jeśli podstawowym opakowaniem jest jednorazowe,
• opakowania jednorazowego użytku mogą być wprowadzane na rynek tylko przez przedsiębiorców uczestniczących w zarejestrowanym systemie zbiórki i recyklingu opakowań.