Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK 1 (PISMO DO KURATORIUM):

Katowice, 7.6.2001
Kuratorium Oświaty
Jagiellońska 25
40-032 Katowice

DOTYCZY:
PROBLEM WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z CYRKAMI
Szanowny Panie Kuratorze, część spośród podległych państwa urzędowi szkół podstawowych, prowadzi co jakiś czas współpracę z cyrkami, w których tresuje się dzikie zwierzęta. Współpraca ta polega na wywieszaniu na terenie szkół plakatów informujących o przedstawieniach cyrkowych oraz rozdawaniu dzieciom zniżkowych lub darmowych biletów na przedstawienia z udziałem dzikich zwierząt.
Uważamy, że ów proceder jest nie tylko niezgodny z misją szkoły, lecz również naganny z wychowawczego punktu widzenia.
Szkoła oprócz wiedzy przewidzianej w programie nauczania powinna pokazywać wartości kulturowe i etyczne, zaś zgodnie z art. 8, ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt „Programy nauczania i wychowania szkolnego we wszystkich typach szkół powinny uwzględniać problematykę ochrony zwierząt”.
Tymczasem cyrki wykorzystujące dzikie zwierzęta trzymając je w nieodpowiednich warunkach (ciągły transport, relatywnie mała przestrzeń życiowa, klimat nieadekwatny do naturalnego danemu gatunkowi, częste sytuacje stresogenne – hałas i obecność widowni), za pomocą tresury (niejednokrotnie ostrej – np. bicie niedźwiedzia po nosie) zmuszając je do nienaturalnych dla nich zachowań, pokazując sceny sugerujące władzę absolutną człowieka nad zwierzęciem – ewidentnie zaprzeczają owym wartościom – tak etycznym, jak i kulturalnym. Również wartości etyczne ukazywania zwierząt w takim kontekście są wątpliwe. Obawiamy się, że jest to wręcz uczenie dzieci znieczulicy.
W związku z powyższym, prosimy o ustosunkowanie się do problemu i zastosowanie należytych kroków.
Prosimy poinformować nas o podjętych działaniach.

z poważaniem

Marcin Opolski, Monika Dylka,
Agnieszka Gałeczka, Anna Pietrzak,
Adam Woźniak, Magdalena Woźniak,
Magdalena Obrzut, Justyna Ochenduszko

Do wiadomości: „Dziennik Zachodni”, „Trybuna Śląska”, „Gazeta Wyborcza”, Polska Agencja Prasowa, Radio Katowice, RMF, Mega FM, Tok FM, serwis informacyjny Wirtualnej Polski, serwis informacyjny portalu Onet.pl, „Zielona Liga”, „Zielone Brygady”.
ZAŁĄCZNIK 2 (ODPOWIEDŹ KURATORIUM):

Katowice, 19.6.2001

Śląskie Kuratorium Oświaty
Jagiellońska 25
40-032 Katowice
tel. 2554161, tlx 315621, fax 2552115

Identyfikator: 006473113
-4-
Śl.KO SE-OW-GK 0717\48\01\
Odpowiadając na Pana pismo z dnia 7.06.2001r. Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach uprzejmie informuje, iż podzielamy wątpliwość co do wychowawczych walorów przedstawionych sposobów współpracy szkół z cyrkami i oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych tej współpracy.
Uznając Pana inicjatywę, proponujemy udział naszego Urzędu w poparciu i rozpowszechnieniu w środowisku szkolnym, przygotowanego przez Pana, odpowiedniego w treści apelu.
Informujemy również, iż Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach wydaje dwutygodnik pt. „Magazyn Szkolny”, który dociera do środowisk szkolnych i wychowawczych naszego województwa.
Redaktorem naczelnym dwutygodnika jest:

p. Zofia Kasza
wizytator Śl. KO
ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
tel. 257-13-71

Dyrektor Wydziału Wdrożeń Strategii Edukacyjnych
mgr inż. Zofia Woźniak
Zofia Woźniak