Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Zaproszenie do Łagowa

Klub Przyrodników

ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin
Konto: BZ WBK SA o/Świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645
tel./fax 0-68 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, www.kp.org.pl


Klub Przyrodników ze Świebodzina zaprasza do udziału w Sesji zatytułowanej „Skuteczność ochrony przyrody”, która odbędzie się w dniach 7 – 9 kwietnia 2006 w Łagowie Lubelskim.

W programie m. in. wystąpienia poświęcone sposobom planowania i realizacji oraz efektów ochrony przyrody, zagadnieniom ochrony gatunkowej roślin i zwierząt, jak i wpływowi działalności gospodarczej (w tym rozwoju infrastruktury drogowej) na obszary chronione. Zaplanowano również spotkania towarzyskie (ognisko, pokaz slajdów) oraz wycieczkę, w czasie której – na przykładzie obiektów chroniony Ziemi Lubuskiej - pokazana zostanie skuteczność i nieskuteczność ochrony przyrody.

Koszt uczestnictwa w sesji to 50 zł dla członków Klubu Przyrodników i 100 zł dla pozostałych zainteresowanych. Za dodatkową opłatą można zamówić noclegi oraz posiłki, w tym wegetariańskie. Dojazd – we własnym zakresie. Aby mieć zagwarantowany udział w sesji należy przesłać zgłoszenie uczestnictwa do końca marca.

Szczegółowe informacje na temat programu sesji,
kosztów oraz formularz zgłoszeniowy dostępne
na stronie Klubu: www.kp.org.pl.