Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

ZATRUJĄ NAJWIĘKSZY W EUROPIE REZERWAT ŻURAWI

ZATRUJĄ
NAJWIĘKSZY W EUROPIE
REZERWAT ŻURAWI

Rezerwat „Rozlewisko Łąki Dymerskie” powstał w 1993 r. Ochronie podlega kompleks podmokłych zarośniętych trzciną łąk o powierzchni 250 ha, tworzących obecnie bagna a stanowiących pozostałość po osuszonym jeziorze Dymer. Rezerwat to zlotowisko jesienne żurawi, gromadzące nawet do 2500 osobników. Obecnie gniazduje tu 350 par. Rezerwat mieści się na terenie gmin Dźwierzuty i Biskupiec.
W Rezerwacie i obok niego ma powstać za zgodą radnych gminy Dźwierzuty olbrzymia wytwórnia podłoży dla pieczarek. Obecnie znajduje się ona w Lemanach pod Szczytnem. Po kilku latach procesów sądowych zmianę lokalizacji wymusił szczycieński magistrat. Zakład, ze względu na unoszący się stamtąd fetor, był uciążliwy dla mieszkańców okolic Leman i Szczytna. Zakładowi nie było łatwo znaleźć inną lokalizację. Jedyną gminą, która zgodziła się to gmina Dźwierzuty.
Nowa lokalizacja zakładu oburza ekologów i mieszkańców pobliskich miejscowości.
Maria Mellin – Wojewódzki Konserwator Przyrody oraz Dyrektor Muzeum Przyrody w Olsztynie potwierdzają, że zakład będzie miał negatywny wpływ na znajdujące się w rezerwacie siedliska żurawi, czapli, bocianów i ptactwa wodno-błotnego. W rezerwacie znajdują się źródła rzeki Dymerki. Umiejscowienie tam zakładu jest olbrzymim zagrożeniem dla rzeki i wód gruntowych.
Mimo licznych protestów składanych do Rady Gminy Dźwierzuty i jej Wójta oraz innych instytucji powiatowych i wojewódzkich ochrony środowiska, głosy mieszkańców są ignorowane. Właściciel zakładu obiecuje 20 miejsc pracy, a nikt nie liczy ile osób straci pracę oraz dochody z powodu zatrucia środowiska.
Prosimy o poparcie protestu!!!
Więcej informacji:
0-89/ 621-17-89
– Halina Messerschmidt
0-606/14-82-40 – Jarosław Wojtecki
e-mail: szczepankowo@interia.pl