Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

ZB oferuje

 Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Agata Bartosiewicz, Co każdy przedszkolak o śmieciach wiedzieć powinien?, Wyd. I, Kraków 2002, ISBN 83-87331-40-6, 32 kolorowe s. A4 w kształcie kosza na śmieci, kolorowa, foliowana okładka, ilustracje, 10 zł. Jest to zestaw oryginalnych, bardzo bogato ilustrowanych ćwiczeń opisujący zagadnienia odpadów komunalnych, od wytworzenia śmieci w domu przez ich segregację, recykling, kompostowanie aż po inne metody utylizacji. Adresowany jest do sześciolatków i zerówkowiczów szkolnych. Oprócz prześledzenia informacji o odpadach przedstawianych przez przyjazną postać „Śmiecioludka”, każde z ćwiczeń wymaga samodzielnej pracy przedszkolaka (kolorowanie koszy do segregacji, wycinanie przykładowych śmieci i umieszczanie ich w odpowiednim koszu, przechodzenie labiryntu itp.). Dodatkową atrakcją jest gra planszowa i sticker (samoprzylepny znaczek) do przyklejania np. na lodówce, przypominające o praktycznych a zarazem proekologicznych metodach zagospodarowywania odpadów w domu i przedszkolu.
 Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła, Co każdy uczeń o śmieciach wiedzieć powinien? Zestaw ćwiczeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, wyd. 3, Kraków 2003, ISBN 83-87331-45-7, 44 s. B5, kolorowa, foliowana okładka, 10 zł. Zestaw ćwiczeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych pogrupowanych tematycznie w czterech rozdziałach obejmujących problematykę ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, metod ich unieszkodliwiania, gospodarowania odpadami w miastach i gminach oraz wpływu mieszkańców na nią. Obok celu, wykazu potrzebnych pomocy, czasu trwania, miejsca i metod realizacji zajęć oraz ich proponowanego przebiegu, w opisie każdego ćwiczenia zamieszczone są również aktualne dane dotyczące odpadów wraz z adresami stron internetowych instytucji zajmujących się tematyką odpadów. Książka adresowana do uczniów klas V i VI klas szkół podstawowych oraz I i II gimnazjów. Proponujemy po 1 egz. dla każdego ucznia i nauczyciela.
 Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła, Co każdy uczeń o śmieciach wiedzieć powinien? Zestaw ćwiczeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych – poradnik dla nauczyciela, wyd. 3, Kraków 2003, ISBN 83-87331-46-5, 60 s. B5, kolorowa, foliowana okładka, 10 zł. Materiał zawarty w zestawie zawiera podstawowe definicje i metody postępowania z odpadami komunalnymi oraz ciekawe rozwiązania praktyczne prowadzenia lekcji, głównie przy użyciu aktywnych metod nauczania. Podane w prosty i przystępny sposób, do realizacji głównie w ramach lekcji przedmiotów przyrodniczych, ścieżek międzyprzedmiotowych oraz godzin wychowawczych. Proponujemy po 1 egz. dla każdego nauczyciela.
Od grudnia 2001 do dziś zestaw ten osiągnął już w 4 kolejnych wydaniach nakład ponad 5 tys. egz.!

 Kazimierz Liana Wiosenna fala. Opowiadania, Kraków 2003, ISBN 83-87331-38-4, 116 s. A5, 3 zł. Wiosenna fala to zbiór dwóch opowiadań Kazimierza Liany: „Stalowe uczucia czyli siedemset szesnaście dni szeregowego Roberta Janasa” oraz „Brudniejsza strona księżyca”.
Obydwa napisane zostały w pierwszej osobie, potocznym, gawędziarskim językiem, obydwa eksplorują mniej przyjemne sfery rzeczywistości. Bohater pierwszego to młody człowiek powołany do wojska w stanie wojennym a drugiego dwudziestosześcioletni Polak pracujący na czarno w Paryżu na początku lat dziewięćdziesiątych.
Można odnieść wrażenie, że chodzi o jedną osobę, nawet nazywają się prawie identycznie: Robert Janas i Robert Sanaj, pozwolę sobie więc pisać o nich jako o jednym bohaterze. Jest on nie tylko bohaterem głównym, ale właściwie jedynym, cała reszta postaci, a jest ich bardzo wiele, to tylko statyści, którzy Roberta niewiele interesują, bardzo rzadko dowiadujemy się o jakichkolwiek wydarzeniach w których Robert nie brał bezpośredniego udziału, sprawy które nie dotyczą go osobiście nie mają dla niego większego znaczenia. W pierwszym, wojskowym opowiadaniu, zresztą znacznie dłuższym od następnego, jest właściwie tylko jeden znaczący wyjątek od tej reguły – dezercja kolegi który zabrał ze sobą broń i został zastrzelony po kilkudniowym pościgu. W drugim jest kilka uwag o życiu kolegów i pracodawców, jednak nie zmienia to faktu iż stanowią oni jedynie tło.
A jednak, choć Robert jest egocentrykiem a do tego człowiekiem skłonnym do refleksji (lubi samotne warty bo daje to okazję do rozmyślań i dywagacji), nie wprowadza czytelnika w swój wewnętrzny świat myśli i uczuć. Poznajemy go wyłącznie poprzez działanie. A w obydwu opowiadaniach dzieje się bardzo wiele; wojskowy dryl, drugie życie koszar, czyli tzw. fala, bójki, poligony, wykorzystywanie wojska do działań przeciwko opozycji, przelotne kontakty seksualne, ciężka, fizyczna praca, urągające godności ludzkiej warunki bytowe, alkoholowe libacje. Dzięki temu, mimo braku introspekcji, poznajemy Roberta dość dobrze. Jest on zaradnym człowiekiem, który potrafi się przystosować do trudnej sytuacji a jednocześnie pozostaje sobie wierny, nie traci z oczu pewnych ideałów czy wyższych aspiracji, których czytelnik może się domyślać, choć nie zostaje o nich wprost poinformowany. Jako żołnierz doskonale radzi sobie w koszarach i na poligonie, ale odmawia wstąpienia do ZSMP i udziału w rozpędzaniu demonstracji, za co ląduje na dwa miesiące w batalionie karnym. Dowiadujemy się zresztą, że w cywilu miał związki z opozycją – jego brat jest więźniem politycznym, a on sam dostał kolegium za działalność. Przynajmniej w części odrzuca patologię fali. Jako turysta zarobkowy dobrze pracuje i sporo zarabia, ale też, w odróżnieniu od wielu innych tego typu turystów, stabilizuje a raczej po prostu cywilizuje swoje warunki bytowe – przestaje jeździć na gapę i kraść w sklepach, mieszka stopniowo w coraz lepszych warunkach a nawet idzie na kurs językowy. […]
Podsumowując, w Wiosennej fali mamy do czynienia z postacią, która jest herosem na miarę szarej, prozaicznej rzeczywistości. Daje sobie radę w bardzo trudnych okolicznościach, przyjmuje reguły gry patologicznych środowisk w których przyszło mu funkcjonować a jednocześnie nie pozwala by te środowiska zmieniły go wbrew jego woli.