Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

ZIELENI SIĘ BIAŁORUŚ

MINI-CZARNOBYLE DLA CZERYKAWA (CZERYKAU, OBWÓD MOHYLEWSKI)
Władze Czerykawa przygotowują się do wykorzystania w piecach systemów grzewczych miejscowego paliwa – drewna. Niedawno została utworzona brygada spośród pracowników Czerykawskiego Zjednoczenia Produkcyjnego Gospodarki Mieszkaniowo-Komunalnej, która w krótkim czasie zacznie rąbać las.
Jednakże owo drewno mają zamiar wyrąbać w Leśnictwie Wieramiejskim, które szczególnie silnie ucierpiało od promieniowania a od 1986 r., jak się wydaje, wszystkim już wiadomo, że takie skażone paliwo zamienia piece w mini-Czarnobyle.

DZIECI W „ZONIE”  JUŻ „ZREHABILITOWANE”
W tymże samym Czerykawskim Rajonie jednym z najbardziej skażonych miejsc jest wioska Zory (dosłownie kilka kilometrów od Czerykawa). Pięć lat trwało masowe przesiedlanie jej mieszkańców na czyste tereny, domy mieszkalne i budynki administracyjne burzono i równano z ziemią. Lecz w 1996 r. na rozkaz Łukaszenki Zory, podobnie jak inne miejscowości w całej Białorusi, zdecydowano się „rehabilitować”. Rozpoczęła się praca nad odbudową wioski i wznowieniem w niej życia. Obecnie Zory i jeszcze kilka sąsiednich skażonych wiosek liczą ponad setkę samych tylko dzieci.

Na terenie Kryczewskiego Rajonu znajduje się 26 wiosek, w których występuje promieniowanie na poziomie 1-5 Ci/km2 (dla cezu 137); 16 wiosek o promieniowaniu 5-10 Ci/km2 i jedna wioska (Syczyki) o promieniowaniu 10-15 Ci/km2. Ogólna liczba mieszkańców tych miejscowości wg stanu na kwiecień 2000 to 2799 ludzi (w tym 668 dzieci).

ANTYWOJENNA AKCJA HRAMADY I FRONTU
Grodzieńskie organizacje Maładoha Frontu (bunt.hrodna@usa.net) i Maładoj Hramady przeprowadziły 23 kwietnia nielegalną pikietę w Grodnie. Akcja była skierowana przeciwko wojnie w Czeczenii. Młodzież agitowała za przeprowadzeniem reformy armii, która by rozwiązała problemy z wojskiem zawodowym i służbą zastępczą. Jak informuje BARC-IDList News, duża ilość transparentów, dwie biało-czerwono-białe flagi, rozdawnictwo ulotek świadczyły o dobrej organizacji akcji. Samych tylko ulotek rozdano wówczas około 500. Zebrano około 100 podpisów za przeprowadzeniem w kraju reformy wojska. Uczestnicy oświadczyli, że akcja będzie kontynuowana.

ANTYFASZYSTOWSKI KONKURS
Młodzieżowe Centrum Antyfaszystowskie (Moładzevy Antyfaszystouski Centar) ogłasza konkurs na najlepszy antyfaszystowski rysunek „Białoruś bez swastyki”. Prace dowolnego wyglądu i formatu przesyłać można pod adresem: MAC, a/s 62, h. Horadnia-3, 230003, Biełaruś (МАЦ, а/с 62, г. Горадня-3, 230003, БЕЛАРУСЬ).

materiały przygotował Maksim Kapran (e-mail: ecoinfo@ecoinfo.lingvo.minsk.by)
na podstawie informacji BelaPAN, BARC-IDList News, Interfax oraz źródeł własnych
Maksim Kapran