Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

ZIELONA STREFA

Debiut wydawniczy międzyuczelnianego stowarzyszenia „Zielona Kultura” z Wrocławia, ukazał się dzięki finansowej pomocy Ambasady Holenderskiej w Warszawie i trzech wrocławskich uczelni (Uniwersytetu, Akademii Ekonomicznej i Akademii Rolniczej). Prezentuje on działalność tego powstałego w 1999 r. stowarzyszenia, czego podsumowaniem był festiwal „Zielona Strefa. Wrocławskie Spotkania Ekologiczne 8 – 22.5.2000”. Do udziału w nim zaproszono zarówno reprezentantów ekologii w wydaniu akademickim, jak też przedstawicieli środowisk artystycznych i działaczy ekologicznych; wystąpienia ich złożyły się na drugą część omawianego zeszytu. Jego część pierwsza to pisemna i zdjęciowa (w kolorze!) prezentacja działalności „Zielonej Kultury”. Szata graficzna publikacji – co należy podkreślić – stanowi bardzo mocną jej stronę (nienajlepszy papier rekompensuje z nawiązką pomysłowość i staranność oprawy graficznej).

Wstęp obejmuje dwa krótkie wystąpienia: prof. Rościsława Żerelika – Prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr Anny Kalinowskiej – dobrze znanej polskim środowiskom ekologicznym. O festiwalu „Zielona Strefa” oraz o samym zeszycie mówi Prezes „Zielonej Kultury” Robert Borkacki. W części informującej o działalności „Zielonej kultury” najciekawsza jest wspomniana już dokumentacja fotograficzna ukazująca m.in. straszliwe zniszczenia środowiska Dolnego Śląska (zamieranie sudeckich lasów w „Czarnym Trójkącie”), akcje promujące transport rowerowy czy znaną i popularną pisarkę Olgę Tokarczuk (sympatyzującą z ruchem ekologicznym i zaproszoną na wykłady przez „Zieloną Kulturę”).

Umieszczone w drugiej części teksty dotyczą takich grup zagadnień, jak transport rowerowy, ochrona dzikiej przyrody, relacji i związków między kulturą, przyrodą, sztuką i ekologią, szukania rozwiązań problemu odpadów oraz ochrony zwierząt cyrkowych. Wśród autorów tych wystąpień znaleźli się m.in. tacy przedstawiciele środowiska akademickiego jak profesorowie Jacek Kolbuszewski (z Uniwersytetu Wrocławskiego) i Grzegorz Dziamski (z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), a wśród postaci z ruchów ekologicznych lub wysoce zasłużonych dla ochrony środowiska m.in. Janusz Korbel, Wojciech Gąsienica-Byrcyn czy Janusz Reichel. Obrońców zwierząt reprezentowali przede wszystkim Hanna i Antoni Gucwińscy.

Na końcu zamieszczono informator o ochronie środowiska i ekologii na wrocławskich uczelniach: o jednostkach organizacyjnych uczelni i pracownikach nauki oraz o studenckich kołach naukowych zajmujących się tą problematyką.

Ten niewielki zeszyt, to wielce interesująca i ogromnie cenna pozycja obrazująca (w części dosłownie) aktywność wrocławskiego środowiska ekologicznego. Warto zatem po nią sięgnąć. Brak natomiast informacji o jej dostępności w obrocie księgarskim.

Andrzej Delorme

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
R. Borkacki, Zielona Strefa. Wrocławskie Spotkania Ekologiczne. Antologia, Wrocław 2001, s. 64.

W „Zielonej Strefie” znajdziecie m.in. teksty:
Holendrów nie stać na samochody? (W. Zipser), W dzikości jest prawda (J. Korbel), Narciarstwo a przyroda karkonoska (A. Dunajski), Olimpijskie nieporozumienie (J. Kolbuszewski), Życiodajna rola martwych drzew w TPN (W. Gąsienica-Byrcyn), Sztuka ekologiczna: eko-art (G. Dziamski), Jak prawo reguluje sytuację zwierząt cyrkowych. Stan prawny: sierpień 2001 (M. Bar). Zamówienia: dla organizacji – załączyć znaczki 2,5 zł; inni – przesłać xero dowodu wpłaty 8 zł na konto stowarzyszenia BOS o/Wrocław 15401030-581336-27006-00/01 lub listownie załączyć znaczki o tej wartości na adres:

Stowarzyszenie „Zielona Kultura”
ul. Kuźnicza 49/55, 50-138 Wrocław
tel./fax 0-71/341-96-19, e-mail: biuro@zielona.uni.wroc.pl
Andrzej Delorme