Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

„ZIELONA STREFA” WE WROCŁAWIU

Od 8.5. do 22.5.2000 trwała we Wrocławiu Zielona Strefa. I Wrocławskie Spotkania Ekologiczne. W zamiarach organizatora – Stowarzyszenia „Zielona Kultura” - jest to pierwsza edycja cyklicznego festiwalu ekologicznego popularyzującego wiedzę i działania związane z ochroną środowiska. Imprezy festiwalowe były ułożone w cykle tematyczne, które postaramy się pokrótce przybliżyć czytelnikom.

„Ochrona dzikiej przyrody w Polsce” – w cyklu wykładów, które odbywały się na Uniwersytecie Wrocławskim. Wskazywano na zagrożenia jakie niosą dla ocalałych fragmentów naturalnej przyrody inwestycje turystyczne czy hydrotechniczne. Poruszono także kwestię roli obywatelskiego nieposłuszeństwa jako jednej z dróg ich ochrony. W spotkaniach wzięli udział dr W. Byrcyn (Tatrzański Park Narodowy), dr A. Raj (Karkonoski Park Narodowy, J. Bożek (Klub „Gaja”), J. Korbel (PNRWI).

„Kultura, natura, sztuka, ekologia” – przewodnim tematem tego cyklu były pogranicza ekologii. Jego gośćmi byli: polonista prof. Jacek Kolbuszewski (Uniwersytet Wrocławski), malarz i pisarz Henryk Waniek oraz teoretyk sztuki prof. Grzegorz Dziamski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu).


wernisaż „Grafitti sztuka ulicy” – dziedziniec Muzeum Etnograficznego (fot.)

„Galeria Zielonej Kultury” zagościła we wrocławskich placówkach kulturalnych (m.in. Muzeum Etnograficzne, Galeria BWA Awangarda, Biblioteka Uniwersytecka) z szeregiem wystaw. Warto wymienić chociażby Ścieżki rowerowe w Holandii (wystawa składała się z części przygotowanej przez FZ – „Zielone Mazowsze” oraz naszych zdjęć przedstawiających rowery w przedwojennym i współczesnym Wrocławiu), Grafitti – sztuka ulicy (z Klubu „Gaja”), wystawę i kiermasz wydawnictw ekologicznych (wybór z książek, kaset wideo, ulotek, plakatów nadesłanych przez kilkadziesiąt organizacji i instytucji) czy Zagrożenia bioróżnorodności w Sudetach. Lasy i torfowiska Gór Izerskich, Ślężański Park Krajobrazowy (przygotowaną przez Katedrę Botaniki i Fizjologii Roślin Akademii Rolniczej).


kiermasz wydawnictw ekologicznych, Biblioteka Uniwersytecka(fot.)

„Ekologia i miasto” – tą nazwą firmowaliśmy dwie sesje:

1. Środowisko przyrodniczo-kulturowe Wrocławia; wartości, zagrożenia, ochrona (jednym z tematów był obszar na terenie miasta będący ostoją ginących gatunków ptaków zagrożony budową obwodnicy autostradowej – odcinka A-4).
2. Jak rozwiązać problem odpadów: spalarnie? Recykling?...? Odmienne stanowiska związane z tą kwestią prezentowali przeciwnicy spalarni z: OTZO, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu, Recykling Centrum oraz zwolennicy tego rozwiązania z: Zarządu Gospodarki Odpadami i Politechniki Wrocławskiej.
W cyklu tym odbyła się także debata Jak skutecznie promować komunikację rowerową w mieście?, w której rozwiązania holenderskie przedstawiał konsul honorowy Królestwa Niderlandów we Wrocławiu. Wzięli w niej udział także przedstawiciele Ministerstwa Środowiska (R. Gawlik) i ZDIK-u.

A. i H. Gucwińscy, „Dzień Obrony Praw Zwierząt”, Uniwersytet Wrocławski (fot.)


Dzień Obrony Praw Zwierząt zorganizowany we współpracy z RWZ zamknął festiwal. Był on poświęcony prawnym możliwościom zakazu pokazywania tresury dzikich zwierząt w cyrkach przyjeżdżających do naszego miasta. W burzliwym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele dyrekcji wrocławskiego ZOO (A. i H. Gucwińscy), Urzędu Miejskiego, Centrum Prawa Ekologicznego, Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

foto z koncertu reggae wspierającego kampanię „Zwierzę nie jest rzeczą”, zespół „Tum Bao”, Klub „Wagon”

„Zielonej Strefie” towarzyszył maraton filmowy Miejsce na Ziemi, dwa koncerty (m.in. z udziałem La Affery i Janusza Reichela; wspierały one Wydawnictwo „Zielone Brygady” i kampanię „Zwierzę nie jest rzeczą”), projekcje wideo dla szkół, zbierano również podpisy pod petycjami (m.in. w obronie TPN) i rozprowadzano wydawnictwa.

Sponsorami „Strefy” było Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, PZU. Patronami medialnymi zaś Słowo Polskie, Radio Wrocław i Telewizja Wrocław.

Program całości festiwalu jest dostępny na naszej stronie http://www.zielona.uni.wroc.pl.
Tutaj również będzie publikowana większość tekstów wystąpień na festiwalu.

Pragniemy podziękować naszym sponsorom i wszystkim, którzy wsparli nas w organizacji „Zielonej Strefy”. Osoby i organizacje zainteresowane współpracą z naszym stowarzyszeniem, także przy przygotowaniach do przyszłorocznej „Strefy” prosimy o kontakt.

Katarzyna Głowacka
Robert Borkacki

Organizator:
Stowarzyszenie ,,Zielona Kultura’’
Szewska 50/51 p.3
50-319 Wrocław
tel./fax 0-71/340-29-54
e-mail: biuro@zielona.uni.wroc.pl
Katarzyna Głowacka, Robert Borkacki