Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

ZIELONA SWOBODA

Chcielibyśmy przedstawić Stowarzyszenie Ekologiczno-Społeczne „Zielona Swoboda”, które utworzyliśmy w naszym regionie. Pomysł stworzenia podobnej grupy kiełkował w naszych głowach już od dawna. Od dawna zajmowaliśmy się też tematyką ekologiczno-społeczną, pomagaliśmy w kampaniach prowadzonych przez inne grupy (zbieranie podpisów pod petycjami o ochronę gatunkową wilka itp.) walczyliśmy na terenie okolicznych lasów z kłusownictwem (akcja ściągania wnyków). Na samym początku zawiązaliśmy nieformalną grupę o nazwie „Krąg wszystkich istot” w Lubartowie, lecz po zorganizowaniu kilku akcji ulicznych (antyfutrzarskich, antymilitarnych), a także w pobliskim Młodzieżowym Domu Kultury, grupa rozpadła się wskutek coraz mniejszego zapału jednostek ją tworzących. W r. 1999 na wiosnę próbowaliśmy reaktywować grupę, lecz znów bez powodzenia. Dopiero w r. 2000, znowu na wiosnę powiały lepsze wiatry i teraz udało nam się zebrać do kupy i szczęśliwie zarejestrować grupę jako stowarzyszenie pod, zmienioną już nazwą: „Zielona Swoboda”. Nasze stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji i propagowania ekologicznego stylu życia, wegetarianizmu, działań na rzecz praw ludzi i zwierząt, upowszechniania idei życia bez przemocy, przyczyniania się do rozwoju regionu w zgodzie z zasadą ekorozwoju i poszanowania praw wszystkich istot. W niedługi czas po zarejestrowaniu przystąpiliśmy do POELU czyli Porozumienia Organizacji Ekologicznych Lubelszczyzny, do którego wchodzą takie grupy jak: „Towarzystwo dla Natury i Człowieka” z Lublina, „Lubelska Konna Straż Ochrony Przyrody” oraz „Stowarzyszenie Ochrony Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego” od lat walczące z negatywnymi skutkami działalności górniczej, na tym niezwykle cennym przyrodniczo bagienno-torfowiskowym obszarze. Na dzień dzisiejszy, głównym naszym celem jest powołanie w gminie Michów Społecznej Straży Ochrony Środowiska. Kampania na rzecz tejże jest właśnie w toku, więc bardzo prosimy – trzymajcie za nas kciuki. Oprócz tego jara nas rolnictwo ekologiczne i czynimy próby w tej właśnie dziedzinie. Bliskie są nam idee decentralizacji i pomocy wzajemnej natomiast niechętnym okiem patrzymy na rosnącą falę globalizacji i kumulacji pieniądza w rękach elit. Na szczęście są w świecie pozytywne energie i wibracje oraz wielu ludzi nie godzących się na propagowany obecnie model świata. I to jest właśnie naszą podporą.

Jeśli chcielibyście się z nami skontaktować:

Stowarzyszenie Ekologiczno-Społeczne
„Zielona Swoboda”
Szkolna II/2 m. 4
21-140 Michów
tel. 0-81/856-62-56