Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

ZIELONA SZKOŁA

Ukazała się książka Wandy Łozińskiej i Beaty Szczugiel pt. „Zielona szkoła. Poradnik dla nauczycieli organizujących zajęcia w terenie”, Agencja „SUKURS”, Warszawa 2001.
Praca adresowana jest do nauczycieli zainteresowanych edukacją prowadzoną poza murami szkoły. Zawiera praktyczne rady i sugestie dotyczące organizacji, i prowadzenia „zielonych szkół”, obozów naukowych, wycieczek edukacyjnych i zajęć terenowych dla dzieci i młodzieży. Czytelnik znajdzie w niej:
• praktyczne uwagi i rady dotyczące przygotowania i organizacji wyjazdu,
• zasady zachowania bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy,
• przykładowy plan dydaktyczny,
• propozycję ramowego rozkładu zajęć
• scenariusze sprawdzonych w praktyce zajęć i ćwiczeń terenowych
• przepisy prawne dotyczące organizacji wyjazdów dzieci i młodzieży.
Książka jest trudno dostępna w księgarniach. Najprostszy sposób jej zakupienia to zamówienie bezpośrednio u wydawcy:

Agencja „SUKURS”
 skr. 109
00-950 Warszawa
 tel./fax 0-22/839-67-52

Cena egzemplarza wraz z kosztami wysyłki: 21,00 zł.