Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Zielone Inspiracje

W ostatnich dniach listopada ukazał się nowy numer magazynu ekologicznego „Kropla”, poświęcony w całości edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Pismo stanowi element projektu „Sieć Zielonych Inspiracji” (finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich) i takie przyświeca mu hasło. Tym razem ma objętość 100 kolorowych stron i przeczytamy w nim m.in. o tym, gdzie w UE możemy szukać środków na edukację ekologiczną, w jaki sposób tworzyć partnerstwa międzysektorowe, czy też jak wygląda aktualna oferta edukacyjna najbardziej aktywnych, ekologicznych organizacji pozarządowych. Wśród autorów numeru są zarówno autorytety naukowe, np. prof. Ludwik Tomiałojć, prof. Bogusław Fiedor, dr Anna Kalinowska, jak i lokalni liderzy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, takich jak: Fundacja Nasza Ziemia, Klub Gaja, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków czy Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.

Kropla” dostępna jest w prenumeracie oraz na stronie:
www.eko.org.pl/kropla

Więcej informacji:
Katarzyna Głowacka
Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
kropla@eko.org.pl