Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Zielone laury dla zielonych firm

Jakie polskie firmy są liderami w pozyskiwaniu krajowych i unijnych środków pomocowych na realizację proekologicznych inwestycji? Odpowiedzią są wyniki konkursu „Zielony Laur” dla najlepszych w Polsce firm, instytucji i osób zasłużonych dla ochrony środowiska.

To już trzecia edycja tego prestiżowego konkursu. Firma Termochem z Puław zdobyła nagrodę za termoizolacje w zakładach energetycznych i chemicznych w Polsce, jak i innych krajach Unii. „Zielone laury” trafiły również do kieleckiej Hydrogeotechniki oraz do dwóch firm pracujących na rzecz Elektrowni Turów w Bogatyni (ELTUR-WAPORE i WASA).

W kategorii osób szczególnie zasłużonych dla ochrony środowiska zwycięzcami okazali się: prof. Józef Kozioł i prof. Maciej Nowicki. Pośmiertnie uhonorowano również prof. Stefana Kozłowskiego, ministra środowiska w rządzie Jana Olszewskiego. Nagrody przyznano za wkład w tworzenie systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce.

W kategorii dla instytucji naukowo-badawczych laury przypadły Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej za opracowanie i wdrażanie systemu wykrywania skażeń przed ujęciami wody dla miast na głównych rzekach. Druga nagrodzona instytucja to zespół Państwowego Instytutu Geologicznego. Wysoko oceniono wypracowaną tam metodologię przygotowywania map skażeń gruntów metalami i substancjami ropopochodnymi. Są one świetną pomocą przy przygotowywaniu planów i studiów zagospodarowania gruntów przez samorządy oraz władze wojewódzkie.

Gala konkursu miała miejsce w Warszawie 25.10.07. Towarzyszyła jej sesja „System finansowania ochrony środowiska – droga do polskiego sukcesu”. Honorowymi patronami konkursu zostali: Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska i Przewodniczący Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.

Już w styczniu przyszłego roku odbędzie się druga część „Zielonych Laurów”. Tym razem poznamy samorządowych liderów proekologicznej działalności.fot. Iwona Litwin
Zielony Laur dla zespołu Państwowego Instytutu Geologicznego. Od prawej: A. Pasieczna, T. Nałęcz i J. Lis (Państwowy Instytut Geologiczny), M. Haliniak, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, M. Gromiec, Szef Kapituły „Zielonego Lauru”, i W. Brochwicz-Lewinski, Sekretarz Zarządu PIGE.


Kontakt
Wojciech Brochwicz
sekretarz Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój
tel.: 0503 159 122

PIGE
ul. Srebrna 16
00-810 Warszawa
tel./fax: 022 625 2632
e-mail: pigekorozwoju@neostrada.pl

Powyższy artykuł w pliku PDF:
PIGE