Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

ZWIERZĘTA DO DOŚWIADCZEŃ

ZWIERZĘTA DO DOŚWIADCZEŃ

W piątek 12.12.2003 Senat RP przyjął Ustawę O doświadczeniach na zwierzętach wprowadzając do niej poprawki.
Ustawa w ramach rzekomego dostosowywania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej uchyla przepisy rozdziału IX Ustawy o ochronie zwierząt, regulujące dotychczas tę problematykę. Piszę o rzekomym dostosowywaniu, gdyż przepisy Ustawy o ochronie zwierząt nie tylko były zgodne z odpowiednią dyrektywą europejską, ale wręcz ją wyprzedzały, co przyznała Przewodnicząca stosownej Podkomisji Komisji Europejskiej Sonia van Tachelen. Sama dyrektywa 86/609EWG, do której dostosowywano polską ustawę, jest już przestarzała – powstała w 1986 r. i aktualnie trwają prace nad jej nowelizacją.
Jaki był sens psucia polskiego prawa, bezwzględnie lepszego, angażującego do tego celu czas rządu i parlamentu, może wyjaśnić tylko rząd.
Tak więc mamy do czynienia z niewątpliwym regresem uregulowań dotyczących doświadczeń ze zwierzętami w stosunku do uregulowań dotychczasowych.
Na etapie prac senackich za sukces nas wszystkich (m.in. waszej kampanii) należy uznać wyeliminowanie doświadczeń z użyciem zwierząt do testowania kosmetyków i produktów higienicznych. Ponadto udało się zaliczyć do doświadczeń eksperymenty robione na martwych zwierzętach i objąć je stosownym nadzorem. Ustawa w wersji sejmowej takie doświadczenia wyłączała z uregulowań ustawowych.
Teraz zreferuję, co przegraliśmy, dzięki sympatii większości senackiej do wiceministra Pilarczyka, czyli, inaczej mówiąc, co z naszego wspólnego punktu widzenia zostało przegłosowane negatywnie i dla sprawy ochrony zwierząt bardzo niekorzystnie.
Niestety nadzór weterynaryjny zgodnie z art. 33 nie obejmuje bezpośredniego nadzoru nad przebiegiem samego doświadczenia. Odpowiednia poprawka mniejszości mojej Komisji spotkała się z nieprzejednanym stosunkiem m.in. pana Pilarczyka i została odrzucona przez większość SLD.
Nie udało się również z podobnych względów przeprowadzić poprawek dotyczących udziału czynnika społecznego (Komisja Etyczna, organizacje pozarządowe).
UWAGA:
Jedyną szansą włączenia się organizacji pozarządowych w nadzór nad przeprowadzanymi z użyciem zwierząt doświadczeniami stanowi wniesiona przeze mnie i przyjęta przez Senat (udało się choć tyle!) poprawka do art. 33 dodająca nowy ustęp o tym, że Inspekcja Weterynaryjna w zakresie sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 1 (nadzór nad doświadczeniami), może współdziałać z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest obrona zwierząt.
Gdyby w podjęciu takiej współpracy napotykali państwo na trudności, proszę o informację i obiecuję interwencję.
Dziękuję za współpracę, szkoda tylko, że gwałt został podniesiony tak późno, bo bez pomocy osób zainteresowanych i wiedzących z własnych doświadczeń życiowych, gdzie odbiera się uprawnienia obywatelom, nie sposób parlamentarzystom opanować koszmarnej “biegunkę legislacyjnej”.
Serdecznie pozdrawiam
Zbigniew Romaszewski
Senator RP
Zbigniew Romaszewski
członek Komisji Ustawodawstwa i Praworządności
e-mail: biuro@romaszewski.pl
Sekretariat Komisji: tel. 0-22/694 15 09, 694 20 58
e-mail: kup@nw.senat.gov.pl
Zbigniew Romaszewski