Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

ŻYJĄCE MIASTO

„Wszelkim natomiast zmianom oparła się zwycięsko piękna cnota podgórzan – żywe poczucie dzielnicowej więzi. Toteż posłuszni jej wskazaniom rzucają się sobie w objęcia i po braterskich uściskach czym prędzej idą na wódkę z plotkami, a jeśli są abstynentami na plotki z czarną kawą. Nie masz bowiem dla podgórzanina rozkoszniejszego przeżycia towarzyskiego, jak poplotkować z podgórzaninem o podgórzankach, podgórzanach i Podgórzu...” pisał Roman Kiełkowski w „Historiach spod Kopca Krakusa”. Tak było dawno, dawno temu...

Podgórze jest częścią Krakowa od 87 lat. Od prawie dwóch lat toczą się tu działania firmowane przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych – projekt „Podaj Dłoń Naturze”, a obecnie „Żyjące Miasto”. Jednym z kluczowych celów projektu jest zrozumienie i szerzenie idei „bioregionu”, pokazanie, że „Żyjące Miasto” to miasto, w którym udaje się stopniowo integrować społeczności lokalne, zaszczepiać im poczucie identyfikacji i dumy ze swojego miejsca zamieszkania, zachęcać do dbałości o nie i współtworzenia jego charakteru i klimatu. Organizujemy wycieczki po ciekawych miejscach – z nami można odnaleźć ostatnie fragmenty bruku drewnianego w Podgórzu, płaskorzeźbę słonia zasłoniętą reklamami, gniazda łysek w nieczynnym kamieniołomie. Szkolimy nauczycieli – odbyły się już cztery warsztaty tematyczne, spotykamy się z młodzieżą, pomagamy w zorganizowaniu akcji letniej dzielnicowej świetlicy. Wydaliśmy pocztówki i ulotki. Uruchomiliśmy miniserwis internetowy http://www.podgorze.pl, zawierający najważniejsze informacje dotyczące dzielnicy, jej historię i teraźniejszość, propozycje kulturalne, „Galerię z Przeszłości”, podgórskie „perełki”, ciekawostki, najważniejsze adresy, wywiady z ludźmi Podgórza. We wrześniu zorganizujemy wydarzenie, polegające na udostępnieniu do zwiedzania przez jeden dzień głównych obiektów dzielnicy. Chcemy, aby tego dnia można było zwiedzić między innymi Ujęcie Wody Zdrojowej i Sanatorium Mateczny, fort św. Benedykta, kino i ratusz, Galerię Rękawka, dawny dom modlitwy – obecnie galerię Starmach, Stary Cmentarz Podgórski, stadion Korona, fabrykę Schindlera, działające w Podgórzu pracownie i warsztaty. Tego dnia wystawa prezentująca piękno architektury i przyrody Podgórza zostanie zaprezentowana w oknach sklepów i instytucji wzdłuż ulicy Limanowskiego.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt.

Liliana Dawidziuk
Fundacja Wspierania
Inicjatyw Ekologicznych
ul. Sławkowska 12 III p.
31-014 Kraków
tel./fax 0-12/4222264
lila@fwie.eco.pl
http://www.podgorze.pL

Projekt sponsorowany jest przez Fundusz Know How Ambasady Brytyjskiej w Warszawie.