From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Aktualna wersja

Łąki - ekosystemy trawiaste, stanowią – jeśli nie są sztucznie nawożone – ze swoim bogactwem traw i ziół niezastąpioną przestrzeń życiową i źródło pokarmu dla wielu gatunków zwierząt. Są one zazwyczaj koszone 1-3 razy w ciągu roku. Aby podnieść plony traw, łąki często się nawozi i opyla środkami chwastobójczymi (herbicydami). Łąki takie znacznie wówczas ubożeją pod względem różnorodności gatunków, zwłaszcza ziół kwitnących, a w następstwie – również zwierząt. Kolorowe, bogate w gatunki łąki stały się dziś rzadkością.