From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Aktualna wersja

Łąki podmokłe - łąki ulegające częstym zalaniom lub bardzo wilgotne na skutek wysokiego poziomu wód gruntowych. Mimo, że coraz częściej wykorzystuje się je rolniczo, stanowią naturalne rezerwuary wodne. Wilgotne, wykorzystywane rolniczo łąki są ważnym środowiskiem życia dla pewnych gatunków ptactwa łąkowego. Osuszanie takich łąk stanowi nie tylko zagrożenie dla tych gatunków ptaków, ale także narusza stosunki wodne na przyległych terenach.