From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Aktualna wersja

Żwirowiska - żwir jako ważny surowiec jest potrzebny budownictwu w wielkich ilościach. Wydobywa się go zazwyczaj za pomocą urządzeń z wielkimi czerpakami: powstają w ten sposób głębokie i rozległe wyrobiska wpływające negatywnie na przyrodę i krajobraz. Dlatego przy wydawaniu zezwoleń na eksploatację powinno się określać, w jaki sposób teren zostanie zrekultywowany po zakończeniu eksploatacji. Powstające często w wyrobiskach zbiorniki wodne mogą służyć jako obiekty rekreacyjne. Szczególnie szkodliwa jest eksploatacja żwiru i rumowiska w potokach i rzekach, gdyż prowadzi do pogłębiania ich koryt.