From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 13:05, 16 mar 2007 (edytuj)
Wojtek.zb@gmail.com (Dyskusja | wkład)

← Poprzednia edycja
Aktualna wersja (15:56, 16 mar 2007) (edytuj)
Zb (Dyskusja | wkład)
(adres)
 
Linia 1: Linia 1:
-'''AURA''' - miesięcznik popularno - naukowy Naczelnej Organizacji Technicznej, poświęcony kształtowaniu i ochronie środowiska. Założony w 1973 roku z inicjatywy środowiska naukowo-technicznego i dziennikarskiego Krakowa, jako pierwsze międzydyscyplinowe pismo w Europie. Popularyzuje ochronę wód, powietrza i gleby oraz walkę z hałasem i wibracjami. Porusza szeroki wachlarz problemów etycznych, filozoficznych, medycznych, prawnych, ekonomicznych, planowania przestrzennego i ochrony przyrody. Prowadzi dział środowisko a zdrowie. Udziela porad prawnych. Aura-miesięcznik o zasięgu ogólnokrajowym, adresowany jest do szerokiego kręgu odbiorców, profesjonalistów zajmujących się ochroną środowiska w administracji, przemyśle i biurach projektowych, do młodzieży szkolnej i akademickiej oraz osób interesujących się problemami otaczającego nas środowiska i jakości życia. Wydaniu pierwszego zeszytu patronował prof. Walery Goetel. Adres redakcji: Kraków, ul. Floriańska 37.+'''AURA''' - miesięcznik popularno - naukowy Naczelnej Organizacji Technicznej, poświęcony kształtowaniu i ochronie środowiska. Założony w 1973 roku z inicjatywy środowiska naukowo-technicznego i dziennikarskiego Krakowa, jako pierwsze międzydyscyplinowe pismo w Europie. Popularyzuje ochronę wód, powietrza i gleby oraz walkę z hałasem i wibracjami. Porusza szeroki wachlarz problemów etycznych, filozoficznych, medycznych, prawnych, ekonomicznych, planowania przestrzennego i ochrony przyrody. Prowadzi dział środowisko a zdrowie. Udziela porad prawnych. Aura-miesięcznik o zasięgu ogólnokrajowym, adresowany jest do szerokiego kręgu odbiorców, profesjonalistów zajmujących się ochroną środowiska w administracji, przemyśle i biurach projektowych, do młodzieży szkolnej i akademickiej oraz osób interesujących się problemami otaczającego nas środowiska i jakości życia. Wydaniu pierwszego zeszytu patronował prof. Walery Goetel. Adres redakcji: Kraków, ul. Sławkowska 17.
[[kategoria:ekosłownik]] [[kategoria:ekosłownik]]

Aktualna wersja

AURA - miesięcznik popularno - naukowy Naczelnej Organizacji Technicznej, poświęcony kształtowaniu i ochronie środowiska. Założony w 1973 roku z inicjatywy środowiska naukowo-technicznego i dziennikarskiego Krakowa, jako pierwsze międzydyscyplinowe pismo w Europie. Popularyzuje ochronę wód, powietrza i gleby oraz walkę z hałasem i wibracjami. Porusza szeroki wachlarz problemów etycznych, filozoficznych, medycznych, prawnych, ekonomicznych, planowania przestrzennego i ochrony przyrody. Prowadzi dział środowisko a zdrowie. Udziela porad prawnych. Aura-miesięcznik o zasięgu ogólnokrajowym, adresowany jest do szerokiego kręgu odbiorców, profesjonalistów zajmujących się ochroną środowiska w administracji, przemyśle i biurach projektowych, do młodzieży szkolnej i akademickiej oraz osób interesujących się problemami otaczającego nas środowiska i jakości życia. Wydaniu pierwszego zeszytu patronował prof. Walery Goetel. Adres redakcji: Kraków, ul. Sławkowska 17.