From ZieloneBrygady

AURA - miesięcznik popularno - naukowy Naczelnej Organizacji Technicznej, poświęcony kształtowaniu i ochronie środowiska. Założony w 1973 roku z inicjatywy środowiska naukowo-technicznego i dziennikarskiego Krakowa, jako pierwsze międzydyscyplinowe pismo w Europie. Popularyzuje ochronę wód, powietrza i gleby oraz walkę z hałasem i wibracjami. Porusza szeroki wachlarz problemów etycznych, filozoficznych, medycznych, prawnych, ekonomicznych, planowania przestrzennego i ochrony przyrody. Prowadzi dział środowisko a zdrowie. Udziela porad prawnych. Aura-miesięcznik o zasięgu ogólnokrajowym, adresowany jest do szerokiego kręgu odbiorców, profesjonalistów zajmujących się ochroną środowiska w administracji, przemyśle i biurach projektowych, do młodzieży szkolnej i akademickiej oraz osób interesujących się problemami otaczającego nas środowiska i jakości życia. Wydaniu pierwszego zeszytu patronował prof. Walery Goetel. Adres redakcji: Kraków, ul. Sławkowska 17.