From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Wersja z dnia 13:09, 15 mar 2007

Adsorbcja gleby- zwana także sorpcją gleby - zdolność stałej fazy gleby do pochłaniania i zatrzymywania związków chemicznych (głównie w postaci jonów), cząsteczek gazów, cieczy i ciał stałych. Rozróżnia się sorpcję gleby mechaniczną, fizyczną, chemiczną, wymienną i biologiczną.