From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 10:43, 6 kwi 2007 (edytuj)
Bladaczka (Dyskusja | wkład)

← Poprzednia edycja
Aktualna wersja (13:38, 5 maj 2007) (edytuj)
Askorek (Dyskusja | wkład)

 
Linia 1: Linia 1:
-acquis communautaire – całokształt dorobku prawnego Wspólnoty Europejskiej, na który składają się wszelkie postanowienia traktatowe, ustawodawstwo wykonawcze do traktatów, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji, umowy międzynarodowe oraz deklaracje i rezolucje. Każde państwo starające się o przyjęcie do Unii Europejskiej obowiązuje bezwarunkowa akceptacja acquis communautaire.+'''acquis communautaire''' – całokształt dorobku prawnego Wspólnoty Europejskiej, na który składają się wszelkie postanowienia traktatowe, ustawodawstwo wykonawcze do traktatów, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji, umowy międzynarodowe oraz deklaracje i rezolucje. Każde państwo starające się o przyjęcie do Unii Europejskiej obowiązuje bezwarunkowa akceptacja acquis communautaire.
 + 
 +[[kategoria:Ekosłownik]]
 +[[kategoria:Terminy rolnośrodowiskowe]]

Aktualna wersja

acquis communautaire – całokształt dorobku prawnego Wspólnoty Europejskiej, na który składają się wszelkie postanowienia traktatowe, ustawodawstwo wykonawcze do traktatów, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji, umowy międzynarodowe oraz deklaracje i rezolucje. Każde państwo starające się o przyjęcie do Unii Europejskiej obowiązuje bezwarunkowa akceptacja acquis communautaire.