From ZieloneBrygady

Wersja z dnia 10:43, 6 kwi 2007; Bladaczka (Dyskusja | wkład)
(różn) ← Poprzednia wersja | Aktualna wersja | Następna wersja → (różn)

acquis communautaire – całokształt dorobku prawnego Wspólnoty Europejskiej, na który składają się wszelkie postanowienia traktatowe, ustawodawstwo wykonawcze do traktatów, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji, umowy międzynarodowe oraz deklaracje i rezolucje. Każde państwo starające się o przyjęcie do Unii Europejskiej obowiązuje bezwarunkowa akceptacja acquis communautaire.