From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Wersja z dnia 11:06, 16 mar 2007

Adsorbcja- powierzchniowe zagęszczanie się substancji na granicy dwu faz. Najczęściej spotyka się adsorbcje gazów, par i substancji rozpuszczonych zachodzące na powierzchni ciał stałych. Rozróżnia się adsorbcje powierzchniową, fizyczną, lub właściwą polegającą na zagęszczeniu się substancji na powierzchni adsorbentu pod działaniem sił przyciągania międzycząsteczkowego, adsorbcję kondensacyjną lub kapilarną, polegającą na tak dużym zagęszczeniu w porach adsorbentu, że ulegają one kondensacji do stanu ciekłego, oraz adsorbcję chemiczną lub chemiadsorbcję, w której zagęszczeniu na powierzchni adsorbentu biorą dodatkowo udział siły wiązania chemicznego.