From ZieloneBrygady

Affluenza – termin powstały z połączenia dwu wyrazów (ang. affluence i influenza) oznaczających odpowiednio dobrobyt i grypę.

Określa zjawisko "dysfunkcjonalnego stosunku do pieniędzy i bogactwa", wywołanego przez przekonanie o tym, że szczęście można osiągnąć poprzez dobrobyt materialny. Przekonanie to wywołuje dążenie do określonych zachowań, które koncentrują się na zaspokajaniu materialnych i niematerialnych potrzeb, ale materialnymi środkami (jak niepohamowane zakupy).

Dążenie do zaspokajania coraz to nowych potrzeb wywołuje potrzebę zaangażowania coraz to większych nakładów pracy, ale także sprawia, że jednostki poddające się affluenzie dążą do zdobycia jak największych zasobów materialnych wszelkimi sposobami. W związku z tym zjawisku affluenzy towarzyszy popadanie w rosnące zadłużenie oraz pracoholizm.

Jej bezpośrednim efektem jest szereg dysfunkcji, do których należy podatność na stany depresyjne, nieradzenie sobie z problemami (brak zdolności do odraczania gratyfikacji czy radzenia sobie z sytuacjami frustrującymi) oraz niska samoocena.

Termin affluenzy ukuty został na gruncie społeczeństw rozwiniętych, będąc określeniem zjawiska wywołanego przez niepohamowany konsumpcjonizm (czy też "nowy konsumeryzm" jako wzrost aspiracji konsumpcyjnych).