From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Wersja z dnia 14:58, 15 mar 2007

Bakterie - jednokomórkowe organizmy, wielkości od 0,1 do kilkunastu mikronów (mikrometrów), zaliczane do roślin lub wyodrębniane z sinicami w osobne królestwo bezjądrowych. Mają kształt kulek, pałeczek, nitek, przecinków. Bakterie są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie i biorą udział w procesach obiegu materii, humifikacji i mineralizacji gleby. Sposób ich odżywiania jest zróżnicowany. Jedne gatunki są samożywne i mają zdolność przyswajania dwutlenku węgla, lub azotu (sinice) z atmosfery, inne są cudzożywne i żyją jako pasożyty lub saprofity. Pasożyty są przyczyną wielu chorób ludzi, zwierząt i roślin. Niektóre bakterie współżyją z innymi organizmami ku obopólnej korzyści, np. bakterie przewodu pokarmowego.