From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Wersja z dnia 14:29, 16 mar 2007

Bioindykacja - wykorzystanie wskaźnikowych właściwości organizmów lub ich układów do badania jakości środowiska. Bioindykacja służy do oceny stanu i charakteru zmian – tempa, stopnia i zasięgu aktualnych i perspektywicznych zmian zachodzących w środowisku. Wykorzystywane są specyficzne reakcje na działanie czynników ograniczających na poziomie komórkowym; reakcje fizjologiczne i biochemiczne komórek; wrażliwość gatunków wskaźnikowych roślin i zwierząt, populacji, biocenozy – ekologiczne wskaźniki zmian funkcjonalnych i strukturalnych, np. zmiany struktury ilościowej oraz jakościowej biocenozy. Badania bioindykacyjne mają charakter kompleksowy, gdyż ocena zmian zachodzących w środowisku dokonywana jest na podstawie równoczesnych reakcji szeregu zastosowanych bioindykatorów oraz wspomagana przez inne oceny stanu środowiska, np. metody chemiczne i fizyczne.