From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Wersja z dnia 11:50, 19 mar 2007

Biomasa - ilośc żywej substancji organicznej występującej w danym miejscu i czasie, na jednostkę powierzchni lasu, pola, lub objętości powietrza, wody lub gleby. Biomasę ustala się licząc wszystkie osobniki danego gatunku lub całego zgrupowania w określonym miejscu i mnożąc ich liczbę przez ciężar jednego osobnika. Obliczanie biomasy w różnych okresach pozwala na zorientowanie się w charakterze i tempie jej przyrostu lub zmniejszaniu się.