From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Wersja z dnia 11:53, 19 mar 2007

Biotop - jednorodny, wyraźnie odgraniczony od pozostałych obszar, zasiedlany przez określone gatunki zwierząt i roślin. Na tego rodzaju obszarach, których przykładami mogą być lasy, zbiorniki wodne, bagna, torfowiska, łąki, jaskinie itd. Wytwarza się wzajemna zależność i równowaga między gatunkami roślin, zwierząt, mikroorganizmów i elementami świata nieożywionego.