From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Aktualna wersja

Długość rzeki - odległość od ujścia do źródeł rzeki, mierzona wzdłuż linii nurtu przy średnim stanie wody, wyrażona w kilometrach. Przy ujściu rzeki jest punkt zerowy jej biegu. Wyjątek stanowią rzeki żeglowne (np. Wisła, Odra), dla których początek kilometrażu znajduje się w profilu rzecznym stanowiącym początek żeglowności rzeki.