From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Wersja z dnia 12:23, 19 mar 2007

Dorzecze - obszar, który jest odwadniany przez rzekę i jej dopływy. Z obszaru tego wody powierzchniowe spływają do systemu jednej rzeki i odpływają zeń rzeką główną. Rozróżniamy dorzecza główne, czyli dorzecza rzek, uchodzących bezpośrednio do morza (np. dorzecze Wisły i Odry) oraz dorzecza rzek niższego rzędu uchodzących bezpośrednio do rzeki głównej lub jej dopływów (np. dorzecze Sanu, Bugu, Warty itp.) Granicą dorzecza jest dział wodny.