From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Wersja z dnia 12:27, 19 mar 2007

Dwutlenek węgla (CO2) - bezbarwny, niepalny gaz o kwaśnym zapachu. Jest naturalnym składnikiem powietrza. Powstaje przy oddychaniu organizmów żywych i spalaniu węgla, ropy naftowej i gazu (samochody, ogrzewanie). W mniejszych ilościach jest nietrujący, w większych stężeniach działa dusząco. Stężenie CO2 w powietrzu w ciągu ostatnich 100 lat wzrosło o 20% na skutek wzrostu spalania węgla, dużego ruchu kołowego i gwałtownego wyrębu lasów tropikalnych. Skutkiem wzrostu ilości CO2 w atmosferze jest tzw. efekt cieplarniany, wyrażający się wzrostem temperatury ziemskiej i powodujący zmiany klimatyczne, m.in. topnienie lodowców w okolicach biegunów. Może to spowodować podniesienie się poziomu oceanów i zalanie rejonów nadmorskich.