From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Wersja z dnia 12:28, 19 mar 2007

Dział wodny - stanowi granicę zlewni i rozdziela kierunki dopływu wód do dwóch różnych systemów rzecznych. Rozróżnia się dział wodny powierzchniowy, który jest wyznaczany przez ukształtowanie terenu i biegnie po grzbietach wzniesień, oraz podziemny dział wodny wyznaczany przez ukształtowanie zwierciadła wód podziemnych.