From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Wersja z dnia 12:31, 19 mar 2007

Ekologiczna równowaga - w terytorialnie ograniczonej przestrzeni zbiorowiska roślin i zwierząt są w stanie w naturalny sposób, samodzielnie zrównoważyć pewne przeobrażenia. W ten sposób np. rozmnożeniu się pewnych szkodników odpowiada powiększona liczba ich naturalnych wrogów (mszyce–biedronki), aż do przywrócenia naturalnej równowagi. Człowiek jednak ingeruje ustawicznie w ekosystemy, czego efektem jest zanikanie pewnych gatunków, zmiany klimatyczne, zubożenie zasobów wodnych, osłabienie zdolności wody do samooczyszczania. Dziś staramy się, by utrzymać przynajmniej małe nisze ekologiczne (biotopy), w których natura jest pozostawiona sama sobie.