From ZieloneBrygady

Ekologiczny transport - taki, który, „z pokolenia na pokolenie może w pełni funkcjonować przy przemieszczaniu osób i ładunków, bez zawłaszczania: materiałów, energii, środowiska należnych każdemu pokoleniu”. W takim transporcie rola samochodu ograniczana jest do „realizacji rzadkich podróży lub podróży do miejsc rozproszonych” na rzecz komunikacji zbiorowej; krótkie podróże zaś odbywamy pieszo lub rowerem.

- z materiałów CEO