From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Wersja z dnia 12:32, 19 mar 2007

Ekorozwój - koncepcja rozwoju gospodarczego z uwzględnieniem czynników środowiskowych, sformułowana na II sesji Rady Zarządzającej Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (UNEP). Według dokumentów UNEP jest to „taki przebieg nieuchronnego i pożądanego rozwoju gospodarczego, który nie naruszałby w sposób istotny i nieodwracalny środowiska życia człowieka, nie prowadziłby do degradacji biosfery, który godziłby prawa przyrody, ekonomii i kultury”. Jako warunki sprzyjające realizacji ekorozwoju wskazuję się potrzebę powiązania ekologii z polityką narodową oraz planami społeczno-gospodarczymi poszczególnych krajów. Wskazuję się na celowość: utworzenia jednostki organizacyjnej zajmującej się programowaniem i koordynacją działań w zakresie ochrony środowiska, udziału społeczeństwa w realizacji tak pojętego kierunku rozwoju oraz jego uprawnień nadzorczych.