From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 15:37, 26 wrz 2007 (edytuj)
Agnieszka (Dyskusja | wkład)

← Poprzednia edycja
Aktualna wersja (16:16, 26 wrz 2007) (edytuj)
Agnieszka (Dyskusja | wkład)

 
Linia 1: Linia 1:
-'''Ekoznak''' - oznaczenie ekologiczne, specjalne logo, ekoetykieta, certyfikat środowiskowy (ang. ecolabel), którym opatrywane są produkty i usługi przyjazne dla środowiska, co stanowi ważną informację dla odbiorców, gdyż pozwala im na dokonanie wyboru.+'''Ekoznak (ang. ecolabel)''' - oznaczenie ekologiczne, specjalne logo, ekoetykieta, certyfikat środowiskowy, którym opatrywane są produkty i usługi przyjazne dla środowiska.
W Unii Europejskiej istnieje ogólnowspólnotowy znak ekologiczny tzw. „europejska stokrotka”. W Unii Europejskiej istnieje ogólnowspólnotowy znak ekologiczny tzw. „europejska stokrotka”.
-Oznaczenia ekologiczne są przyznawane przez niezależne instytucje cieszące się zaufaniem publicznym, co daje klientom gwarancję rzetelności i zgodności certyfikatu ekologicznego z rzeczywistym stanem rzeczy. W Polsce uprawnienie do przyznawania europejskiego znaku ekologicznego od 16.8.2004 r. przysługuje formalnie Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji Spółce Akcyjnej w Warszawie.+Oznaczenia ekologiczne są przyznawane przez niezależne instytucje cieszące się zaufaniem publicznym. W Polsce uprawnienie do przyznawania europejskiego znaku ekologicznego od 16.8.2004 r. przysługuje formalnie Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji Spółce Akcyjnej w Warszawie.
-Ekoznaki stosowane są do oznaczania produktów i usług (np. usług turystycznych). Oznaczanie ekologiczne nie może dotyczyć produktów, które są uznawane za bardzo toksyczne, toksyczne, niebezpieczne dla środowiska, rakotwórcze, toksycznych dla procesów reprodukcji, mutagennych, jak i nie mogą być stosowane dla produktów/usług, przy których wytwarzaniu stosuje się procesy mogące stanowić znaczne zagrożenie dla człowieka i/lub środowiska, lub które w procesie ich normalnego użytkowania mogą być szkodliwe dla konsumenta, które są w sposób znaczny szkodliwe dla ludzi i środowiska.+Wpływ na środowisko poszczególnych produktów i usług (np. usług turystycznych) jest oceniany m.in. w oparciu o efektywność zużycia zasobów naturalnych, zużycie energii, długość cyklu życia.
-Wpływ na środowisko poszczególnych produktów i usług jest oceniany m.in. w oparciu o efektywność zużycia zasobów naturalnych, zużycie energii, długość cyklu życia.+Kryteria oznaczenia ekologicznego muszą być spełnione przez grupę produktów, czyli wszelkie towary lub usługi spełniające podobne funkcje.
-Kryteria eko-oznaczania muszą był spełnianie przez grupę produktów, czyli wszelkie towary lub usługi spełniające podobne funkcje, będące odpowiednikami jeśli chodzi o zastosowanie i stanowiącymi taką grupę w odbiorze konsumentów.+Do tej pory opracowano szczegółowe warunki nadawania oznaczeń ekologicznych dla następujących kategorii produktów:<br/>
- +komputery, komputery przenośne, papier do kopiarek, pościel, materace, detergenty używane do prania i zmywania, papier toaletowy oraz inne typy papieru wykorzystywane w gospodarstwach domowych, zmywarki, pralki, lodówki, ubrania, obuwie, farby i lakiery, żarówki oraz nawozy używane w ogrodnictwie.<br/>
-Grupa produktów powinna spełniać następujące cechy:+Trwają prace nad kryteriami przyznawania ekoznaków dla: telewizorów, odkurzaczy, mebli, worków na śmieci, baterii oraz usług turystycznych.
- +
-*powinna reprezentować znaczący wolumen sprzedaży, udziały w rynku wspólnotowym;+
-*produkty należące do danej grupy muszą mieć znaczący wpływ na środowisko, na którymkolwiek z etapów ich życia w skali globalnej lub regionalnej;+
-*wybór danej grupy produktów przez konsumentów spowoduje pozytywne skutki w zakresie ochrony środowiska, który to wybór jednocześnie będzie dla producentów albo dostawców usług bodźcem do oferowania produktów i usług, które spełniają kryteria do objęcia ich znakowaniem ekologicznym;+
-*znacząca część wolumenu sprzedaży powinna trafiać do klienta indywidualnego.+
- +
-Do tej pory opracowano szczegółowe warunki nadawania oznaczeń ekologicznych dla następujących kategorii produktów: komputery, komputery przenośne, papier do kopiarek, pościel, materace, detergenty używane do prania i zmywania, papier toaletowy oraz inne typy papieru wykorzystywane w gospodarstwach domowych, zmywarki, pralki, lodówki, ubrania, obuwie, farby i lakiery, żarówki oraz nawozy używane w ogrodnictwie. Trwają prace nad kryteriami przyznawania ekoznaków dla: telewizorów, odkurzaczy, mebli, worków na śmieci, baterii oraz usług turystycznych.+
Źródło: [http://www.monitorprawniczy.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=25&id=374 Bartosz Draniewicz, ''Umowa o używanie ekoznaku'', "''Monitor prawniczy''" nr 14/2005] Źródło: [http://www.monitorprawniczy.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=25&id=374 Bartosz Draniewicz, ''Umowa o używanie ekoznaku'', "''Monitor prawniczy''" nr 14/2005]
[[Kategoria:Ekosłownik]] [[Kategoria:Ekosłownik]]

Aktualna wersja

Ekoznak (ang. ecolabel) - oznaczenie ekologiczne, specjalne logo, ekoetykieta, certyfikat środowiskowy, którym opatrywane są produkty i usługi przyjazne dla środowiska.

W Unii Europejskiej istnieje ogólnowspólnotowy znak ekologiczny tzw. „europejska stokrotka”.

Oznaczenia ekologiczne są przyznawane przez niezależne instytucje cieszące się zaufaniem publicznym. W Polsce uprawnienie do przyznawania europejskiego znaku ekologicznego od 16.8.2004 r. przysługuje formalnie Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji Spółce Akcyjnej w Warszawie.

Wpływ na środowisko poszczególnych produktów i usług (np. usług turystycznych) jest oceniany m.in. w oparciu o efektywność zużycia zasobów naturalnych, zużycie energii, długość cyklu życia.

Kryteria oznaczenia ekologicznego muszą być spełnione przez grupę produktów, czyli wszelkie towary lub usługi spełniające podobne funkcje.

Do tej pory opracowano szczegółowe warunki nadawania oznaczeń ekologicznych dla następujących kategorii produktów:
komputery, komputery przenośne, papier do kopiarek, pościel, materace, detergenty używane do prania i zmywania, papier toaletowy oraz inne typy papieru wykorzystywane w gospodarstwach domowych, zmywarki, pralki, lodówki, ubrania, obuwie, farby i lakiery, żarówki oraz nawozy używane w ogrodnictwie.
Trwają prace nad kryteriami przyznawania ekoznaków dla: telewizorów, odkurzaczy, mebli, worków na śmieci, baterii oraz usług turystycznych.

Źródło: Bartosz Draniewicz, Umowa o używanie ekoznaku, "Monitor prawniczy" nr 14/2005